Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5.5.2011