Harmonogram převodu sběru MKT z MtS do SDAT

Termín Milník Popis
29.11.2021 Publikace dokumentace
 • Technická specifikace pro transakční a číselníkové výkazy MKT
 • Doplněná dokumentace jazyka kontrol
1.12.2021 Setkání se zástupci vykazujících osob
 • Prezentace technických detailů a plánu zavedení
 • Distančně, formou webex konference
1.12.2021 Uvolnění testovacího prostředí SDAT TEST pro testy - fáze0
 • K testům budou uvolněna metodika MKT20201101 v režimu volného testování.
 • V této fázi si lze ověřit zasílání souborů ve formátu ISO20022. Kontroly formální, formátové kontroly včetně kontroly na ISO20022 xml schéma, JVK kontroly. Testovací prostředí neobsahuje data vykázaná do MtS.
1.2.2022 Uvolnění testovacího prostředí SDAT TEST pro testy - fáze1
 • Režim volného testování, včetně MVK. Testovací prostředí neobsahuje data vykázaná do MtS.
23.3.2022 Ukončení testů - příprava SDAT TEST pro fázi 2
 • Vyčištění SDAT TEST po fázi 0 a fázi 1
 • Migrace dat ze systému MtS do SDAT TEST
1.4.2022 Uvolnění testovacího prostředí pro fázi 2
 • Doporučeno do 30. 4. 2022 provést test vykázání všech výkazů, které má vykazující osoba předepsané ve vykazovací povinnosti pro vykazovací rámec MKT.
 • ČNB nijak nepředepisuje, jaká data mají být pro test použita.
 • Datový obsah je možno volit dle svých možností a zamýšlených testovaných scénářů.
 • Nicméně je doporučeno, aby logika dat pokud možno odpovídala produkčním datům.
13.5.2022 Publikace informací pro vykazující osoby
 • Informace týkající se přechodu
 • Termíny přechodové fáze
 • Omezení a pokyny
28.5.2022 Příprava SDAT PROD pro zahájení vykazování
 • Finální migrace dat z MtS a MKT
 • Referenční test ČNB
 • Nastavení příjmu dat MKT v SDAT
 • Zamezení příjmu dat MKT v MtS
30.5.2022 Zahájení vykazování do SDAT