Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

(předběžné údaje - 21.9.2020)

v mil. USD31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem179434184112  
Krátkodobá103268,9100569,2  
podle instrumentů    
Oběživo a vklady48351,846605,2  
Dluhové cenné papíry15597,715925,8  
Půjčky21270,320973,9  
Obchodní úvěry16515,315462,1  
Ostatní dluhové závazky1533,81602,2  
podle dlužníků    
Centrální banka1040,91700,4  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky63494,160367,9  
Vládní instituce31513476  
Ostatní sektory3558335024,9  
Dlouhodobá7616583542,9  
podle instrumentů    
Oběživo a vklady6358,16218,6  
Dluhové cenné papíry40906,246267,3  
Půjčky26872,628905,2  
Obchodní úvěry341,7345,2  
Ostatní dluhové závazky1686,61806,5  
podle dlužníků    
Centrální banka1069,31076,5  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky8493,18207,7  
Vládní instituce27993,533490,4  
Ostatní sektory38609,240768,3  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD