Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023

(předběžné údaje - 22.3.2024)

v mil. USD31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
Zahraniční zadluženost celkem200658,2201223,4193966,1206569,6
Krátkodobá110924,5109698,5104778,2107242,8
podle instrumentů    
Oběživo a vklady40119,141104,139661,249153,2
Dluhové cenné papíry10624,411374,310128,84237,4
Půjčky38598,633173,43101728602,8
   z toho: Půjčky PZI17550,315459,413133,714492
Obchodní úvěry18972,921817,521668,222920,9
   z toho: Obchodní úvěry PZI8688,111282,112120,212447,6
Ostatní dluhové závazky2609,62229,22303,12328,5
podle dlužníků    
Centrální banka9168,66881,27995,55497,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky51469,451983,749244,553392,8
Vládní instituce3465,33388,82859,5973,8
Ostatní sektory46821,347444,844678,647378,8
   z toho: PZI26391,927233,925689,827387,1
Dlouhodobá89733,791524,98918899326,8
podle instrumentů    
Půjčky43427,937385,334463,438449
   z toho: Půjčky PZI2664721026,518875,221498,4
Oběživo a vklady7297,98235,78029,89183,7
Dluhové cenné papíry36417,738893,638834,945360,3
Obchodní úvěry308,44582,956014124,4
   z toho: Obchodní úvěry PZI1074404,65447,23982,3
Ostatní dluhové závazky2281,82427,42258,72209,4
podle dlužníků    
Centrální banka3861,938283763,23850,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky14515,716578,217340,619209,9
Vládní instituce25566,427478,726658,931752,6
Ostatní sektory45789,84364041425,244514
   z toho: PZI26953,226176,824962,326138

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD