Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

(předběžné údaje - 21.6.2021)

v mil. USD31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem193220,6   
Krátkodobá102405,3   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady37181,2   
Dluhové cenné papíry20639,5   
Půjčky22790,6   
   z toho: Půjčky PZI14440,6   
Obchodní úvěry19810   
   z toho: Obchodní úvěry PZI8341,5   
Ostatní dluhové závazky1983,9   
podle dlužníků    
Centrální banka1383   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky58979,4   
Vládní instituce116,1   
Ostatní sektory41926,8   
   z toho: PZI22782   
Dlouhodobá90815,2   
podle instrumentů    
Půjčky33911,1   
   z toho: Půjčky PZI23546,8   
Oběživo a vklady8157,2   
Dluhové cenné papíry46406,5   
Obchodní úvěry201,4   
   z toho: Obchodní úvěry PZI125,2   
Ostatní dluhové závazky2139   
podle dlužníků    
Centrální banka1105,4   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky10110,9   
Vládní instituce35507,5   
Ostatní sektory44091,3   
   z toho: PZI23672   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD