Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

(předběžné údaje - 22.6.2020)

v mil. USD31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem180228,4   
Krátkodobá103254,4   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady48351,8   
Dluhové cenné papíry15597,7   
Půjčky21295,2   
Obchodní úvěry16475,8   
Ostatní dluhové závazky1533,8   
podle dlužníků    
Centrální banka1040,9   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky63494,1   
Vládní instituce3151   
Ostatní sektory35568,4   
Dlouhodobá76974   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady6358,1   
Dluhové cenné papíry40906,2   
Půjčky27681,6   
Obchodní úvěry341,7   
Ostatní dluhové závazky1686,6   
podle dlužníků    
Centrální banka1069,3   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky8493,1   
Vládní instituce27993,5   
Ostatní sektory39418,1   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD