Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. USD 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 212393,4      
Krátkodobá 129283,8      
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 46492,7      
Dluhové cenné papíry 23680,5      
Půjčky 36782,9      
   z toho: Půjčky PZI 15670,2      
Obchodní úvěry 20270,5      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 8142      
Ostatní dluhové závazky 2057,2      
podle dlužníků        
Centrální banka 12884,7      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 71397,7      
Vládní instituce 724,5      
Ostatní sektory 44276,9      
   z toho: PZI 23891,2      
Dlouhodobá 83109,6      
podle instrumentů        
Půjčky 37903,6      
   z toho: Půjčky PZI 24115,1      
Oběživo a vklady 5755,1      
Dluhové cenné papíry 37282,5      
Obchodní úvěry 371,9      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 76,7      
Ostatní dluhové závazky 1796,3      
podle dlužníků        
Centrální banka 3969,8      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 9834,6      
Vládní instituce 25497,7      
Ostatní sektory 43807,5      
   z toho: PZI 24506,6      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD