Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

(předběžné údaje - 21.6.2021)

v mil. EUR31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem164767,7   
Krátkodobá87325,6   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady31706,1   
Dluhové cenné papíry17600,2   
Půjčky19434,6   
   z toho: Půjčky PZI12314,1   
Obchodní úvěry16892,9   
   z toho: Obchodní úvěry PZI7113,1   
Ostatní dluhové závazky1691,8   
podle dlužníků    
Centrální banka1179,3   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky50294,4   
Vládní instituce99   
Ostatní sektory35752,8   
   z toho: PZI19427,2   
Dlouhodobá77442,2   
podle instrumentů    
Půjčky28917,5   
   z toho: Půjčky PZI20079,4   
Oběživo a vklady6956   
Dluhové cenné papíry39572,9   
Obchodní úvěry171,8   
   z toho: Obchodní úvěry PZI106,8   
Ostatní dluhové závazky1824,1   
podle dlužníků    
Centrální banka942,7   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky8622   
Vládní instituce30278,8   
Ostatní sektory37598,6   
   z toho: PZI20186,1   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD