Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. EUR 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 191297,8      
Krátkodobá 116442,9      
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 41874,9      
Dluhové cenné papíry 21328,4      
Půjčky 33129,5      
   z toho: Půjčky PZI 14113,8      
Obchodní úvěry 18257,2      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 7333,3      
Ostatní dluhové závazky 1852,9      
podle dlužníků        
Centrální banka 11605      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 64306,2      
Vládní instituce 652,6      
Ostatní sektory 39879,2      
   z toho: PZI 21518,2      
Dlouhodobá 74854,8      
podle instrumentů        
Půjčky 34138,9      
   z toho: Půjčky PZI 21719,9      
Oběživo a vklady 5183,5      
Dluhové cenné papíry 33579,5      
Obchodní úvěry 335      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 69,1      
Ostatní dluhové závazky 1617,9      
podle dlužníků        
Centrální banka 3575,5      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8857,8      
Vládní instituce 22965,2      
Ostatní sektory 39456,4      
   z toho: PZI 22072,6      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD