Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

(předběžné údaje - 21.9.2020)

v mil. EUR31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem163792,2164413,3  
Krátkodobá94266,789808,9  
podle instrumentů    
Oběživo a vklady44136,841618,8  
Dluhové cenné papíry1423814221,9  
Půjčky19416,118729,8  
Obchodní úvěry15075,713807,7  
Ostatní dluhové závazky1400,11430,8  
podle dlužníků    
Centrální banka950,21518,4  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky57959,153908,9  
Vládní instituce2876,33104,1  
Ostatní sektory32481,131277,4  
Dlouhodobá69525,574604,3  
podle instrumentů    
Oběživo a vklady5803,85553,3  
Dluhové cenné papíry37340,341317,1  
Půjčky2453025812,5  
Obchodní úvěry311,9308,3  
Ostatní dluhové závazky1539,51613,2  
podle dlužníků    
Centrální banka976,1961,3  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky7752,77329,5  
Vládní instituce25553,229907,1  
Ostatní sektory35243,536406,4  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD