Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019

(předběžné údaje - 23.3.2020)

v mil. EUR31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem170228,2171313,8172253,4172515,8
Krátkodobá96792,395387,696820,6100569,5
podle instrumentů    
Oběživo a vklady45647,143621,544496,246866,7
Dluhové cenné papíry15960,116095,715763,915716,4
Půjčky25254,125287,126047,526890,1
Obchodní úvěry84148931,190309713,8
Ostatní dluhové závazky15171452,114831382,4
podle dlužníků    
Centrální banka469,6545,5568,55707,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky62208,160078,560775,858672,3
Vládní instituce1273,5878,9573,9647,6
Ostatní sektory32841,133884,734902,435542,4
Dlouhodobá73435,975926,375432,971946,3
podle instrumentů    
Oběživo a vklady6405,36325,36755,35734
Dluhové cenné papíry39019,14090740314,838377,9
Půjčky26493,627158,626776,826317,8
Obchodní úvěry6857,647,625,7
Ostatní dluhové závazky14501477,71538,41491
podle dlužníků    
Centrální banka964,1953,2977,5960,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky8966,98995,49391,67702,3
Vládní instituce28600,229856,828805,826488,5
Ostatní sektory34904,636120,836258,136795,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD