Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

(předběžné údaje - 22.6.2020)

v mil. EUR31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem164517,4   
Krátkodobá94253,4   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady44136,8   
Dluhové cenné papíry14238   
Půjčky19438,9   
Obchodní úvěry15039,6   
Ostatní dluhové závazky1400,1   
podle dlužníků    
Centrální banka950,2   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky57959,1   
Vládní instituce2876,3   
Ostatní sektory32467,8   
Dlouhodobá70264   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady5803,8   
Dluhové cenné papíry37340,3   
Půjčky25268,5   
Obchodní úvěry311,9   
Ostatní dluhové závazky1539,5   
podle dlužníků    
Centrální banka976,1   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky7752,7   
Vládní instituce25553,2   
Ostatní sektory35981,9   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD