Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023

(předběžné údaje - 22.3.2024)

v mil. EUR31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
Zahraniční zadluženost celkem184496,2185120,5183024,7186944,4
Krátkodobá101990,1100919,998867,797054,2
podle instrumentů    
Oběživo a vklady36887,737814,737423,944483,4
Dluhové cenné papíry9768,710464,19557,43834,8
Půjčky35489,630518,729267,325885,4
   z toho: Půjčky PZI16136,714222,312392,813115,2
Obchodní úvěry17444,720071,620445,920743,3
   z toho: Obchodní úvěry PZI7988,310379,211436,511265
Ostatní dluhové závazky2399,42050,82173,22107,3
podle dlužníků    
Centrální banka8430,16330,57544,54975
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky47323,847823,746466,748320,2
Vládní instituce3186,13117,62698,2881,3
Ostatní sektory43050,14364842158,342877,6
   z toho: PZI24266,225054,524240,724785,2
Dlouhodobá82506,184200,684156,989890,3
podle instrumentů    
Půjčky3993034393,632519,434796,2
   z toho: Půjčky PZI24500,719343,817810,519455,9
Oběživo a vklady6710,17576,67576,98311,2
Dluhové cenné papíry33484,435781,136644,341050,8
Obchodní úvěry283,64216,25285,13732,5
   z toho: Obchodní úvěry PZI98,44052,15139,93603,9
Ostatní dluhové závazky20982233,12131,31999,5
podle dlužníků    
Centrální banka3550,83521,735513484,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky13346,515251,516362,417384,8
Vládní instituce23507,125279,725155,128735,9
Ostatní sektory42101,740147,739088,540285
   z toho: PZI24782,22408223554,223654,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD