Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2023

(předběžné údaje - 22.3.2024)

v mil. Kč31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
Zahraniční zadluženost celkem43338164392908,64454820,24622201,2
Krátkodobá2395747,12394828,32406440,12399664,1
podle instrumentů    
Oběživo a vklady866491,9897342,9910898,61099851,2
Dluhové cenné papíry229466,4248312,1232627,394815,4
Půjčky833651,7724209,6712367,1640016,7
   z toho: Půjčky PZI379050,7337494,6301641,8324274
Obchodní úvěry409776,1476297,9497652,6512877,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI187646246299,2278364,2278528,1
Ostatní dluhové závazky56361,148665,952894,552103
podle dlužníků    
Centrální banka198022,5150222,5183633,6123008
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky1111635,31134857,11130998,41194717,4
Vládní instituce74842,673981,465674,521790,3
Ostatní sektory1011246,81035767,21026133,71060148,4
   z toho: PZI570012,6594543,6590018,5612814,5
Dlouhodobá1938068,91998080,320483802222537,1
podle instrumentů    
Půjčky937955,4816159,4791521,4860335,9
   z toho: Půjčky PZI575522,6459028,8433506,4481048
Oběživo a vklady157620,2179793,4184421,4205493,9
Dluhové cenné papíry786548,7849086,5891921,51014981,9
Obchodní úvěry6661,7100049,5128639,392287
   z toho: Obchodní úvěry PZI2310,996157125106,189107
Ostatní dluhové závazky49282,852991,551876,549438,4
podle dlužníků    
Centrální banka83408,683569,386430,586155
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky313509,5361918,1398261,8429840,3
Vládní instituce552182,9599887,9612274,1710495,8
Ostatní sektory988967,9952705951413,7996045,9
   z toho: PZI582134,2571466573308,3584864,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD