Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019

(předběžné údaje - 21.6.2019)

v mil. Kč31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem4366983,8   
Krátkodobá2537319,3   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady1177694,9   
Dluhové cenné papíry411769,6   
Půjčky692675,1   
Obchodní úvěry216039,8   
Ostatní dluhové závazky39139,9   
podle dlužníků    
Centrální banka12115,5   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky1604969,9   
Vládní instituce32855,4   
Ostatní sektory887378,5   
Dlouhodobá1829664,5   
podle instrumentů    
Oběživo a vklady165255,8   
Dluhové cenné papíry1006692,2   
Půjčky620702,4   
Obchodní úvěry1754,9   
Ostatní dluhové závazky35259,2   
podle dlužníků    
Centrální banka24874,4   
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky231346,8   
Vládní instituce737886,2   
Ostatní sektory835557,1   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD