Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2018

(předběžné údaje - 25.3.2019)

v mil. Kč31.3.201830.6.201830.9.201831.12.2018
Zahraniční zadluženost celkem4299510,94331109,943392574355443,3
Krátkodobá2522133,22564116,92588297,52591404,1
podle instrumentů    
Oběživo a vklady1241798,41322216,71359558,51314646,7
Dluhové cenné papíry457474,9361592,9351623,4341547,1
Půjčky545717,5615423,7620476,7657669,8
Obchodní úvěry228369,5211802,2209116,5223808,5
Ostatní dluhové závazky48772,853081,347522,353732,2
podle dlužníků    
Centrální banka31457,418516,512663,2152924,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky1537394,91641991,81696812,41531963,3
Vládní instituce174000114162,68503739487,9
Ostatní sektory779281789445,9793785867028,8
Dlouhodobá1777377,717669931750959,51764039,2
podle instrumentů    
Oběživo a vklady188692,6189958,3181465,2173584,3
Dluhové cenné papíry918985,9905741,9896595,1929631,8
Půjčky641072,2641923,8639119,7629903,9
Obchodní úvěry2005,51944,61864,51820
Ostatní dluhové závazky26621,427424,43191529099,1
podle dlužníků    
Centrální banka23473,12446424048,924378,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky254863,9252363247941,8242054,2
Vládní instituce699513664116649915,8661518,7
Ostatní sektory799527,6826049,9829053836088,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD