Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021

(předběžné údaje - 20.9.2021)

v mil. Kč31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem4276545,94183819,6  
Krátkodobá2280528,82239048,2  
podle instrumentů    
Oběživo a vklady828955,2821343,3  
Dluhové cenné papíry460158,1459884,4  
Půjčky494653,7491673,4  
   z toho: Půjčky PZI308918,3311980,8  
Obchodní úvěry452529,8427501,5  
   z toho: Obchodní úvěry PZI195124198964,9  
Ostatní dluhové závazky4423238645,6  
podle dlužníků    
Centrální banka30833,525461  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky1314946,71303416,3  
Vládní instituce2588,67108,7  
Ostatní sektory932160903062,3  
   z toho: PZI504042,4510945,8  
Dlouhodobá1996017,11944771,4  
podle instrumentů    
Půjčky727425,9697816,1  
   z toho: Půjčky PZI496213,2484215,9  
Oběživo a vklady181864,5187380,5  
Dluhové cenné papíry1034632,41002713,6  
Obchodní úvěry4404,57926,3  
   z toho: Obchodní úvěry PZI2760,72760,7  
Ostatní dluhové závazky47689,848935  
podle dlužníků    
Centrální banka24645,823866,3  
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky225423,5235451,3  
Vládní instituce791640,5769943,7  
Ostatní sektory954307,4915510,1  
   z toho: PZI498973,9486976,6  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD