Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. Kč 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 4664795,9      
Krátkodobá 2839460,8      
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1021118,9      
Dluhové cenné papíry 520094      
Půjčky 807863,4      
   z toho: Půjčky PZI 344163,8      
Obchodní úvěry 445201,8      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 178822,6      
Ostatní dluhové závazky 45182,7      
podle dlužníků        
Centrální banka 282987,3      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1568106,7      
Vládní instituce 15912,7      
Ostatní sektory 972454,1      
   z toho: PZI 524722,3      
Dlouhodobá 1825335,1      
podle instrumentů        
Půjčky 832477,7      
   z toho: Půjčky PZI 529640,7      
Oběživo a vklady 126399,8      
Dluhové cenné papíry 818836,3      
Obchodní úvěry 8168,3      
   z toho: Obchodní úvěry PZI 1685,2      
Ostatní dluhové závazky 39453,1      
podle dlužníků        
Centrální banka 87188,1      
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 215996,9      
Vládní instituce 560006,9      
Ostatní sektory 962143,1      
   z toho: PZI 538239,2      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD