Investiční pozice v USD - čtvrtletní - 2022

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022v mil. USD 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí -46750,9 -47844,8 -57844,8 -56145
          aktiva 429684,3 409772,4 389273,5 373982,2
          pasiva 476435,2 457617,1 447118,3 430127,3
1-Přímé investice -146360 -137471,5 -132683 -145531,4
          aktiva 88197,2 83863,5 80558,5 88739,9
          pasiva 234557,1 221335 213241,5 234271,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -133047,4 -123915,6 -119554,3 -127527,7
          aktiva 51174 49098,4 48048,8 53859,7
          pasiva 184221,5 173014 167603,2 181387,4
1.1.1-V podnicích přímé investice -133047,4 -123915,6 -119554,3 -127527,7
          aktiva 51174 49098,4 48048,8 53859,7
          pasiva 184221,5 173014 167603,2 181387,4
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -13312,5 -13555,9 -13128,7 -18003,7
          aktiva 37023,1 34765,1 32509,7 34880,2
          pasiva 50335,7 48321 45638,4 52883,9
1.2.1-V podnicích přímé investice -23966,4 -23601,8 -21555,8 -27264,7
          aktiva 9181,2 8576 9112,9 9423,5
          pasiva 33147,7 32177,8 30668,7 36688,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 11519,3 9788,2 9149,1 11190,4
          aktiva 14213,3 12348,5 11501,3 13565,3
          pasiva 2694 2560,3 2352,1 2374,9
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -865,4 257,7 -722 -1929,5
          aktiva 13628,7 13840,6 11895,5 11891,4
          pasiva 14494 13582,8 12617,5 13820,9
2-Portfoliové investice -27534,7 -10504,2 -7084,6 -13394,8
          aktiva 43166,8 37665,6 34909,5 39534,2
          pasiva 70701,6 48169,8 41994,1 52929
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 18100,9 14732,7 14387,7 17854,2
          aktiva 28233,3 24608,5 22951,4 26081,5
          pasiva 10132,4 9875,8 8563,7 8227,3
2.2-Dluhové cenné papíry -45635,6 -25236,9 -21472,3 -31249
          aktiva 14933,6 13057,1 11958,1 13452,8
          pasiva 60569,2 38294 33430,4 44701,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -5002,1 -8718 -11306,3 -994,7
          aktiva 62242,7 69595,1 82880,1 40844,7
          pasiva 67244,8 78313,1 94186,4 41839,4
4-Ostatní investice -41545,3 -45784,4 -39383,2 -36206,5
          aktiva 62386,4 64014,8 58313,1 64881
          pasiva 103931,7 109799,2 97696,3 101087,5
4.1-Ostatní účasti 1038,2 977 939,1 988,4
          aktiva 1038,2 977 939,1 988,4
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -29147,8 -29205,6 -19215,3 -18360,8
          aktiva 23100 26406 22764,3 25530,7
          pasiva 52247,8 55611,6 41979,7 43891,5
4.3-Půjčky -12147,6 -17775,8 -18677,3 -18221,4
          aktiva 19386,1 17906,4 17990 19587,6
          pasiva 31533,6 35682,3 36667,3 37809
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 642 595,3 494,8 526,5
          aktiva 2218,7 2051,5 1957,7 1999,2
          pasiva 1576,7 1456,2 1462,9 1472,7
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 3113,2 4159,8 1494,1 3620,1
          aktiva 15439,2 15360,4 13572,1 15591,5
          pasiva 12326 11200,6 12078 11971,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1073,6 -709,9 -757 -940
          aktiva 1204,2 1313,5 1089,9 1183,6
          pasiva 2277,8 2023,4 1846,9 2123,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3969,8 -3825,1 -3661,6 -3819,2
5-Rezervní aktiva 173691,2 154633,3 132612,4 139982,3
5.1-Měnové zlato 677,4 656 618,3 698
5.2-Zvláštní práva čerpání 3523,6 3395,3 3250,6 3391,8
5.3-Rezervní pozice u MMF 751,1 723,7 699,2 747,9
5.4-Ostatní rezervní aktiva 168739,1 149858,3 128044,4 135144,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD