Investiční pozice v USD - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. USD 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -32884,1 -39584,2 -43433,1 -43388,3
          aktiva 345980,2 363687,3 387237,4 392385,7
          pasiva 378864,4 403271,5 430670,5 435774
1-Přímé investice -136512,4 -147304,3 -145231,1 -146979,4
          aktiva 77085,3 79205,2 78424,1 81379,9
          pasiva 213597,7 226509,5 223655,2 228359,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -122053,7 -131755,6 -129626,7 -132158,1
          aktiva 45755,1 47371,6 47386 47708,2
          pasiva 167808,9 179127,3 177012,8 179866,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -122053,7 -131755,6 -129626,7 -132158,1
          aktiva 45755,1 47371,6 47386 47708,2
          pasiva 167808,9 179127,3 177012,8 179866,3
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -14458,7 -15548,7 -15604,4 -14821,3
          aktiva 31330,2 31833,5 31038 33671,6
          pasiva 45788,8 47382,2 46642,4 48493
1.2.1-V podnicích přímé investice -22673,4 -23656,2 -23117,5 -22877,3
          aktiva 7322,4 7852,1 7818,6 8754,6
          pasiva 29995,8 31508,3 30936,1 31631,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9646,6 9921,3 9799,9 10011,3
          aktiva 11771,1 12167,4 12264,8 12408,5
          pasiva 2124,5 2246,1 2464,9 2397,2
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -1431,8 -1813,8 -2286,7 -1955,4
          aktiva 12236,7 11814 10954,6 12508,5
          pasiva 13668,5 13627,8 13241,4 14463,9
2-Portfoliové investice -36312,3 -35069,3 -29148,9 -32179,1
          aktiva 38541,6 41900,7 42320,8 44753,5
          pasiva 74853,9 76970 71469,7 76932,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 15380,5 17677,2 17448,9 19606,4
          aktiva 23188,3 26425,9 26893,1 29187,2
          pasiva 7807,9 8748,7 9444,1 9580,8
2.2-Dluhové cenné papíry -51692,8 -52746,5 -46597,9 -51785,5
          aktiva 15353,2 15474,8 15427,7 15566,3
          pasiva 67046 68221,4 62025,6 67351,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1000,2 -1733,4 -4961,9 -5249,9
          aktiva 8731,2 16408,3 40956,4 37374,4
          pasiva 9731,4 18141,6 45918,3 42624,4
4-Ostatní investice -22702,9 -22535,7 -33257,6 -32592,8
          aktiva 57978,5 59114,7 56369,7 55264,9
          pasiva 80681,4 81650,4 89627,3 87857,7
4.1-Ostatní účasti 1059 1069,1 1075,5 1056,9
          aktiva 1059 1069,1 1075,5 1056,9
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -24378,7 -25496 -32924,3 -27052,9
          aktiva 20959,7 21554,9 19984,2 18760,6
          pasiva 45338,4 47050,9 52908,5 45813,5
4.3-Půjčky 205 791,5 -272,1 -4660,1
          aktiva 18700,5 18996,3 18013,1 18104,5
          pasiva 18495,4 18204,8 18285,2 22764,6
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 242,3 367,8 639,9 687,2
          aktiva 1820,4 2078,7 2248 2125,4
          pasiva 1578,1 1710,9 1608,1 1438,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2787,6 3176,3 3480 2422,5
          aktiva 14406,7 14372,7 14057,9 14089,7
          pasiva 11619,2 11196,4 10577,9 11667,2
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1512,7 -1331,2 -1200 -1029,8
          aktiva 1032,2 1043 991 1127,8
          pasiva 2544,9 2374,2 2191 2157,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1105,4 -1113,2 -4056,6 -4016,7
5-Rezervní aktiva 163643,7 167058,5 169166,4 173613
5.1-Měnové zlato 529,7 562 564,2 614,2
5.2-Zvláštní práva čerpání 648,3 652,9 3600,6 3565,2
5.3-Rezervní pozice u MMF 739,6 774,8 767,5 760
5.4-Ostatní rezervní aktiva 161726,1 165068,8 164234,1 168673,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD