Investiční pozice v USD - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019v mil. USD 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí -49988,1 -51634,6 -46847,8 -50684,9
          aktiva 304237,9 314775,2 304082,4 310817
          pasiva 354226 366409,8 350930,2 361501,8
1-Přímé investice -120407 -125609,8 -120858,5 -126199,1
          aktiva 70389,6 74175 71679,5 71236,1
          pasiva 190796,6 199784,8 192538 197435,2
1.1-Akcie a ostatní účasti -108161,5 -112335,6 -107581 -110082,7
          aktiva 40114,4 43068 42289,3 43330,6
          pasiva 148275,9 155403,6 149870,3 153413,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -108153,4 -112330 -107578,4 -110082,7
          aktiva 40114,4 43068 42289,3 43330,6
          pasiva 148267,8 155398 149867,7 153413,3
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky -8,1 -5,6 -2,6 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 8,1 5,6 2,6 0
1.2-Dluhové nástroje -12245,5 -13274,3 -13277,5 -16116,4
          aktiva 30275,2 31107 29390,2 27905,5
          pasiva 42520,7 44381,2 42667,7 44021,9
1.2.1-V podnicích přímé investice -21613,8 -21890,7 -21064,2 -22722,8
          aktiva 5157,2 5951,7 5439,4 4734,9
          pasiva 26771 27842,4 26503,5 27457,8
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10312,6 9716,6 8593 8524,2
          aktiva 12847,7 12388,8 11168,4 10987,2
          pasiva 2535,1 2672,1 2575,4 2463
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -944,3 -1100,1 -806,3 -1917,8
          aktiva 12270,2 12766,5 12782,4 12183,4
          pasiva 13214,6 13866,6 13588,8 14101,2
2-Portfoliové investice -37439,9 -40184,9 -37433,6 -36279,2
          aktiva 33012,8 33702,2 31493,3 33024,4
          pasiva 70452,7 73887,1 68926,9 69303,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 9549,3 9706,9 9447,4 10100,9
          aktiva 18243,8 18735,3 17309,1 18640,8
          pasiva 8694,5 9028,4 7861,7 8539,9
2.2-Dluhové cenné papíry -46989,2 -49891,8 -46881 -46380,1
          aktiva 14769 14966,9 14184,2 14383,5
          pasiva 61758,2 64858,7 61065,2 60763,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -49,4 -204,8 -264,6 33,9
          aktiva 5065,4 6018,6 5192,5 5765,3
          pasiva 5114,8 6223,3 5457,1 5731,4
4-Ostatní investice -35130,7 -32303,1 -32082,2 -38095,5
          aktiva 52731,2 54211,3 51926 50936,1
          pasiva 87861,9 86514,5 84008,2 89031,6
4.1-Ostatní účasti 830,2 837,5 864,3 892
          aktiva 830,2 837,5 864,3 892
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -39600,8 -37813 -37776,6 -41180,8
          aktiva 18869,7 19017,3 18032,1 17982,9
          pasiva 58470,5 56830,3 55808,7 59163,7
4.3-Půjčky 3033,3 3563,8 4486,9 3253,7
          aktiva 18481 18602,2 18447,2 17882,8
          pasiva 15447,7 15038,4 13960,3 14629
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 524,9 502,4 464,4 452,2
          aktiva 1695,6 1737,7 1668,5 1605,6
          pasiva 1170,7 1235,3 1204,1 1153,4
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2462 2870 2074,1 715
          aktiva 11989,8 13097,6 11958,8 11652,7
          pasiva 9527,8 10227,6 9884,7 10937,7
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1297,2 -1179,3 -1130,9 -1148,8
          aktiva 864,9 918,9 955 920,1
          pasiva 2162,1 2098,2 2085,9 2068,9
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1083 -1084,6 -1064,4 -1078,9
5-Rezervní aktiva 143038,9 146668,1 143791,1 149855,1
5.1-Měnové zlato 343,2 371,4 381,5 390,8
5.2-Zvláštní práva čerpání 634,2 635,3 623,7 632,4
5.3-Rezervní pozice u MMF 520,6 579 595,5 593
5.4-Ostatní rezervní aktiva 141541 145082,4 142190,3 148238,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD