Investiční pozice v Kč - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. Kč 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -733151,5 -848646,3 -956396,9 -952415,6
          aktiva 7713629,5 7797091,6 8526967,9 8613258,5
          pasiva 8446781 8645737,9 9483364,8 9565674
1-Přímé investice -3043543,6 -3158056,9 -3197988,7 -3226345,6
          aktiva 1718617,4 1698079,4 1726897,9 1786369,7
          pasiva 4762161 4856136,3 4924886,6 5012715,3
1.1-Akcie a ostatní účasti -2721188 -2824709 -2854380,8 -2901002,2
          aktiva 1020110,9 1015600,4 1043440,4 1047243,7
          pasiva 3741298,9 3840309,4 3897821,1 3948245,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -2721188 -2824709 -2854380,8 -2901002,2
          aktiva 1020110,9 1015600,4 1043440,4 1047243,7
          pasiva 3741298,9 3840309,4 3897821,1 3948245,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -322355,7 -333348 -343607,9 -325343,3
          aktiva 698506,5 682478,9 683457,6 739126,1
          pasiva 1020862,2 1015826,9 1027065,5 1064469,4
1.2.1-V podnicích přímé investice -505503,6 -507165 -509047,3 -502178,8
          aktiva 163252,4 168341,6 172166,2 192173
          pasiva 668756 675506,6 681213,4 694351,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 215070,2 212702,5 215793,6 219758,5
          aktiva 262436,9 260856,8 270070,7 272378,9
          pasiva 47366,7 48154,3 54277,2 52620,4
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -31922,3 -38885,5 -50354,2 -42922,9
          aktiva 272817,2 253280,5 241220,6 274574,2
          pasiva 304739,5 292166 291574,9 317497,1
2-Portfoliové investice -809582 -751850,8 -641859,8 -706362,9
          aktiva 859284,6 898309,6 931904 982383,7
          pasiva 1668866,6 1650160,4 1573763,8 1688746,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 342908,1 378982,4 384225 430380,6
          aktiva 516984,2 566544,8 592185 640688,7
          pasiva 174076,1 187562,4 207960 210308,1
2.2-Dluhové cenné papíry -1152490,1 -1130833,2 -1026084,8 -1136743,5
          aktiva 342300,3 331764,8 339719 341695
          pasiva 1494790,5 1462598 1365803,8 1478438,5
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -22300,1 -37161,7 -109261,3 -115241,4
          aktiva 194661,4 351776,7 901859,4 820405,9
          pasiva 216961,5 388938,4 1011120,7 935647,2
4-Ostatní investice -506161,5 -483143,4 -732332,3 -715445,3
          aktiva 1292630,5 1267359,5 1241261,4 1213119,6
          pasiva 1798792 1750502,8 1973593,7 1928564,9
4.1-Ostatní účasti 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          aktiva 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -543523,6 -546608,2 -724992,6 -593837,8
          aktiva 467296,1 462115,6 440052,6 411813,4
          pasiva 1010819,7 1008723,8 1165045,3 1005651,2
4.3-Půjčky 4571,5 16968,2 -5992,5 -102293,8
          aktiva 416926,6 407261,2 396648,2 397411,6
          pasiva 412355,1 390293,1 402640,8 499705,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 5402,1 7884,3 14090,2 15083,8
          aktiva 40585,5 44565 49500,7 46654
          pasiva 35183,5 36680,7 35410,5 31570,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 62148,6 68097,3 76630,1 53176,1
          aktiva 321198,2 308136,4 309554,8 309283
          pasiva 259049,5 240039,1 232924,7 256106,9
4.6-Jiné pohledávky/závazky -33725,8 -28539,1 -26424,4 -22604,9
          aktiva 23012,7 22360,8 21821,9 24756,5
          pasiva 56738,4 50899,9 48246,3 47361,4
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -24645,8 -23866,3 -89326,2 -88169,6
5-Rezervní aktiva 3648435,7 3581566,4 3725045,1 3810979,5
5.1-Měnové zlato 11809,8 12048,5 12423,5 13482,6
5.2-Zvláštní práva čerpání 14453,6 13996,9 79284,4 78258,6
5.3-Rezervní pozice u MMF 16489,5 16610,4 16901,4 16682,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3605682,8 3538910,7 3616435,8 3702555,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD