Investiční pozice v Kč - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021

 

v mil. Kč 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -745602,7 -791129,3 -889515,7 -883029,6
          aktiva 7791138 7971029,5 8738554,5 8735953,8
          pasiva 8536740,7 8762158,8 9628070,1 9618983,4
1-Přímé investice -3063240,4 -3120332,3 -3164383,9 -3182802,2
          aktiva 1783624,3 1847210,4 1900194,4 1858117,8
          pasiva 4846864,7 4967542,7 5064578,3 5040920
1.1-Akcie a ostatní účasti -2755533,3 -2815300,7 -2857003 -2884927,2
          aktiva 1053952 1100372,7 1135084,7 1069479,5
          pasiva 3809485,2 3915673,4 3992087,7 3954406,7
1.1.1-V podnicích přímé investice -2755533,3 -2815300,7 -2857003 -2884927,2
          aktiva 1053952 1100372,7 1135084,7 1069479,5
          pasiva 3809485,2 3915673,4 3992087,7 3954406,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -307707,1 -305031,6 -307381 -297875
          aktiva 729672,3 746837,7 765109,7 788638,3
          pasiva 1037379,4 1051869,3 1072490,7 1086513,4
1.2.1-V podnicích přímé investice -507719,6 -513669,1 -519612 -511660,9
          aktiva 171047,6 184680,5 194463,4 210998,7
          pasiva 678767,2 698349,6 714075,4 722659,6
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 225485,5 231615,8 240646,1 247807,7
          aktiva 274256 282315,7 296629,5 298863,1
          pasiva 48770,5 50699,9 55983,5 51055,4
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -25473 -22978,2 -28415 -34021,8
          aktiva 284368,7 279841,6 274016,8 278776,5
          pasiva 309841,8 302819,8 302431,8 312798,3
2-Portfoliové investice -809582 -751850,8 -641859,8 -706362,9
          aktiva 859284,6 898309,6 931904 982383,7
          pasiva 1668866,6 1650160,4 1573763,8 1688746,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 342908,1 378982,4 384225 430380,6
          aktiva 516984,2 566544,8 592185 640688,7
          pasiva 174076,1 187562,4 207960 210308,1
2.2-Dluhové cenné papíry -1152490,1 -1130833,2 -1026084,8 -1136743,5
          aktiva 342300,3 331764,8 339719 341695
          pasiva 1494790,5 1462598 1365803,8 1478438,5
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -22300,1 -37161,7 -109261,3 -114917,6
          aktiva 194661,4 351776,7 901859,4 820729,6
          pasiva 216961,5 388938,4 1011120,7 935647,2
4-Ostatní investice -498915,9 -463351 -699055,8 -689926,4
          aktiva 1305132,1 1292166,3 1279551,5 1263743
          pasiva 1804048 1755517,3 1978607,3 1953669,5
4.1-Ostatní účasti 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          aktiva 23611,5 22920,5 23683,1 23201
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -531051,5 -521830,2 -686883,4 -543223,9
          aktiva 479768,2 486893,5 478161,8 462554,8
          pasiva 1010819,7 1008723,8 1165045,3 1005778,7
4.3-Půjčky -399,1 11997 -10811,7 -126936,4
          aktiva 416956 407290,1 396829,1 397382,1
          pasiva 417355,1 395293,1 407640,8 524318,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 5402,1 7884,3 14090 15131,4
          aktiva 40585,5 44565 49500,7 46704,3
          pasiva 35183,5 36680,7 35410,7 31572,8
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 61892,6 68097,3 76630,1 53345,5
          aktiva 321198,2 308136,4 309554,8 309283
          pasiva 259305,5 240039,1 232924,7 255937,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky -33725,8 -28553,5 -26437,8 -23274,5
          aktiva 23012,7 22360,8 21821,9 24617,8
          pasiva 56738,4 50914,3 48259,7 47892,3
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -24645,8 -23866,3 -89326,2 -88169,6
5-Rezervní aktiva 3648435,7 3581566,4 3725045,1 3810979,5
5.1-Měnové zlato 11809,8 12048,5 12423,5 13482,6
5.2-Zvláštní práva čerpání 14453,6 13996,9 79284,4 78258,6
5.3-Rezervní pozice u MMF 16489,5 16610,4 16901,4 16682,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3605682,8 3538910,7 3616435,8 3702555,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD