Investiční pozice v Kč - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019

 

v mil. Kč 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1151637 -1174859,7 -1101174,2 -1166693,8
          aktiva 6942916 6967699,1 7162762,2 7060910,3
          pasiva 8094553 8142558,9 8263936,4 8227604,1
1-Přímé investice -2769018,7 -2814168,5 -2825746,6 -2834814
          aktiva 1571887,9 1587156,7 1653187,3 1653031,1
          pasiva 4340906,5 4401325,3 4478933,9 4487845,1
1.1-Akcie a ostatní účasti -2492165 -2535495 -2548658,4 -2550327,2
          aktiva 893327,2 906908,2 952807,1 971030,1
          pasiva 3385492,1 3442403,2 3501465,5 3521357,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -2491916,8 -2535243,9 -2548407,3 -2550076,1
          aktiva 893327,2 906908,2 952807,1 971030,1
          pasiva 3385244 3442152,1 3501214,4 3521106,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky -248,1 -251,1 -251,1 -251,1
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 248,1 251,1 251,1 251,1
1.2-Dluhové nástroje -276853,7 -278673,5 -277088,2 -284486,8
          aktiva 678560,7 680248,6 700380,2 682001,1
          pasiva 955414,4 958922,1 977468,4 966487,8
1.2.1-V podnicích přímé investice -493754,5 -485929,1 -494365,7 -495994,9
          aktiva 112520,1 125433 122571,1 112556,4
          pasiva 606274,6 611362 616936,7 608551,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 238893,4 223381,7 210365,2 228583,8
          aktiva 294886,5 280423,7 275020,4 276946,8
          pasiva 55993,1 57042 64655,2 48363
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -21992,6 -16126,1 6912,3 -17075,7
          aktiva 271154,1 274391,9 302788,7 292497,8
          pasiva 293146,8 290518 295876,4 309573,5
2-Portfoliové investice -859919,1 -898655,3 -887437,6 -833663,1
          aktiva 758238,5 753683 746611,7 734053
          pasiva 1618157,6 1652338,3 1634049,2 1567716,1
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 219329 217074,4 223970,5 215502
          aktiva 419024,7 418977,6 410347,1 408682,9
          pasiva 199695,8 201903,2 186376,6 193180,9
2.2-Dluhové cenné papíry -1079248 -1115729,7 -1111408 -1049165,1
          aktiva 339213,8 334705,4 336264,6 325370,1
          pasiva 1418461,8 1450435,1 1447672,6 1374535,2
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1135,4 -4579,1 -6272,6 694,2
          aktiva 116341,7 134593,3 123098,9 130432,1
          pasiva 117477 139172,4 129371,5 129737,9
4-Ostatní investice -806882,3 -737395,2 -790571,9 -888783,8
          aktiva 1211129,6 1212327,6 1231009,9 1153521,2
          pasiva 2018011,9 1949722,9 2021581,8 2042305
4.1-Ostatní účasti 19068,6 18729,7 20490,5 20177,7
          aktiva 19068,6 18729,7 20490,5 20177,7
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -909551,5 -845612,3 -895570,8 -929411,8
          aktiva 433399,2 425284,5 427487,2 407171,9
          pasiva 1342950,7 1270896,9 1323058 1336583,7
4.3-Půjčky 69668,6 64697,7 76371,5 44325,7
          aktiva 424471 416001,8 437327,4 405447
          pasiva 354802,4 351304,1 360955,9 361121,3
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 12054,9 11235,9 11010,5 10228,5
          aktiva 38944,3 38861,3 39556,3 36319,4
          pasiva 26889,4 27625,4 28545,8 26091
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 56546,4 64181,9 49171,2 16174,2
          aktiva 275381,3 292900,6 283508,3 263594,7
          pasiva 218835 228718,7 234337,2 247420,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky -29794,8 -26373,2 -26810,7 -25872,5
          aktiva 19865,1 20549,7 22640,2 20810,5
          pasiva 49660 46922,9 49450,9 46683
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -24874,4 -24254,9 -25234 -24405,5
5-Rezervní aktiva 3285318,4 3279938,4 3408854,5 3389872,8
5.1-Měnové zlato 7881,7 8305,2 9044,9 8840,8
5.2-Zvláštní práva čerpání 14566,8 14206,2 14785,1 14305
5.3-Rezervní pozice u MMF 11956,6 12948,5 14118,1 13415,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3250913,4 3244478,5 3370906,4 3353311,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD