Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2022

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022v mil. EUR 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí -42107,4 -46067,5 -59331,5 -52655
          aktiva 387006,7 394550,8 399278,9 350735,3
          pasiva 429114,1 440618,3 458610,4 403390,3
1-Přímé investice -131823 -132364,9 -136093,3 -136485,1
          aktiva 79437,1 80748,3 82629 83223,8
          pasiva 211260,1 213113,2 218722,4 219708,9
1.1-Akcie a ostatní účasti -119832,7 -119312,6 -122627,2 -119600,5
          aktiva 46091,2 47274,6 49283,8 50511,8
          pasiva 165924 166587,2 171911 170112,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -119832,7 -119312,6 -122627,2 -119600,5
          aktiva 46091,2 47274,6 49283,8 50511,8
          pasiva 165924 166587,2 171911 170112,3
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -11990,3 -13052,3 -13466,2 -16884,6
          aktiva 33345,9 33473,7 33345,2 32712
          pasiva 45336,2 46526 46811,4 49596,6
1.2.1-V podnicích přímé investice -21586 -22725,1 -22109,9 -25569,9
          aktiva 8269,3 8257,4 9347,1 8837,7
          pasiva 29855,3 30982,5 31457 34407,6
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10375,1 9424,6 9384,3 10494,8
          aktiva 12801,6 11889,8 11796,9 12722,1
          pasiva 2426,4 2465,2 2412,6 2227,3
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -779,4 248,2 -740,6 -1809,5
          aktiva 12275 13326,4 12201,2 11152,2
          pasiva 13054,4 13078,3 12941,8 12961,7
2-Portfoliové investice -24799,9 -10114 -7266,7 -12562,1
          aktiva 38879,4 36266,5 35806,7 37076,8
          pasiva 63679,3 46380,5 43073,5 49638,9
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 16303 14185,4 14757,5 16744,4
          aktiva 25429 23694,4 23541,3 24460,3
          pasiva 9126 9509 8783,8 7715,9
2.2-Dluhové cenné papíry -41102,9 -24299,4 -22024,2 -29306,6
          aktiva 13450,3 12572,1 12265,5 12616,5
          pasiva 54553,3 36871,5 34289,7 41923,1
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -4505,3 -8394,2 -11596,9 -932,9
          aktiva 56060,6 67009,9 85010,3 38305,8
          pasiva 60565,8 75404 96607,2 39238,7
4-Ostatní investice -37418,9 -44083,6 -40395,5 -33955,8
          aktiva 56190 61636,9 59811,9 60848
          pasiva 93608,8 105720,6 100207,4 94803,8
4.1-Ostatní účasti 935 940,7 963,2 927
          aktiva 935 940,7 963,2 927
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -26252,7 -28120,8 -19709,2 -17219,5
          aktiva 20805,6 25425,1 23349,4 23943,7
          pasiva 47058,4 53545,9 43058,7 41163,2
4.3-Půjčky -10941 -17115,5 -19157,3 -17088,8
          aktiva 17460,6 17241,3 18452,4 18370
          pasiva 28401,6 34356,8 37609,7 35458,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 578,3 573,2 507,5 493,8
          aktiva 1998,3 1975,3 2008 1874,9
          pasiva 1420,1 1402,1 1500,5 1381,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2804 4005,3 1532,5 3395,1
          aktiva 13905,8 14789,9 13920,9 14622,3
          pasiva 11101,8 10784,6 12388,4 11227,3
4.6-Jiné pohledávky/závazky -966,9 -683,5 -776,5 -881,6
          aktiva 1084,6 1264,7 1117,9 1110
          pasiva 2051,5 1948,2 1894,4 1991,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3575,5 -3683 -3755,7 -3581,8
5-Rezervní aktiva 156439,6 148889,2 136020,9 131281
5.1-Měnové zlato 610,1 631,7 634,2 654,6
5.2-Zvláštní práva čerpání 3173,6 3269,1 3334,2 3181
5.3-Rezervní pozice u MMF 676,5 696,9 717,2 701,4
5.4-Ostatní rezervní aktiva 151979,4 144291,6 131335,4 126744

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD