Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. EUR 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
0-Investiční pozice vůči zahraničí -28041,7 -33299,8 -37513,1 -38311,2
          aktiva 295032,7 305948,3 334456,5 346470,6
          pasiva 323074,4 339248,1 371969,6 384781,7
1-Přímé investice -116410,2 -123918,3 -125435,9 -129780,6
          aktiva 65734,1 66630,5 67734,8 71857,2
          pasiva 182144,2 190548,8 193170,7 201637,8
1.1-Akcie a ostatní účasti -104080,6 -110838,1 -111958,5 -116693,6
          aktiva 39017,4 39850,9 40927,3 42125,6
          pasiva 143098,1 150689 152885,7 158819,2
1.1.1-V podnicích přímé investice -104080,6 -110838,1 -111958,5 -116693,6
          aktiva 39017,4 39850,9 40927,3 42125,6
          pasiva 143098,1 150689 152885,7 158819,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -12329,5 -13080,2 -13477,5 -13087
          aktiva 26716,6 26779,6 26807,5 29731,5
          pasiva 39046,2 39859,8 40285 42818,6
1.2.1-V podnicích přímé investice -19334,6 -19900,5 -19966,6 -20200,3
          aktiva 6244,1 6605,5 6752,9 7730,2
          pasiva 25578,7 26506 26719,5 27930,5
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 8226,1 8346,2 8464,2 8839,8
          aktiva 10037,7 10235,7 10593,1 10956,5
          pasiva 1811,7 1889,5 2128,9 2116,7
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -1221 -1525,8 -1975,1 -1726,6
          aktiva 10434,8 9938,4 9461,5 11044,8
          pasiva 11655,7 11464,2 11436,6 12771,4
2-Portfoliové investice -30965,1 -29501,7 -25175,9 -28413,6
          aktiva 32866,1 35248,6 36552,4 39516,6
          pasiva 63831,2 64750,3 61728,3 67930,3
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 13115,6 14870,8 15070,6 17312,2
          aktiva 19773,7 22230,5 23227,5 25771,9
          pasiva 6658,1 7359,7 8156,9 8459,7
2.2-Dluhové cenné papíry -44080,7 -44372,5 -40246,5 -45725,8
          aktiva 13092,4 13018 13324,9 13744,8
          pasiva 57173,1 57390,5 53571,4 59470,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -852,9 -1458,2 -4285,6 -4635,6
          aktiva 7445,5 13803,3 35374 33001
          pasiva 8298,4 15261,5 39659,6 37636,7
4-Ostatní investice -19359,8 -18958 -28724,5 -28779
          aktiva 49440,8 49729,6 48686,5 48798,1
          pasiva 68800,6 68687,6 77411 77577
4.1-Ostatní účasti 903,1 899,4 928,9 933,3
          aktiva 903,1 899,4 928,9 933,3
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -20788,8 -21448,2 -28436,7 -23887,3
          aktiva 17873,2 18132,8 17260,4 16565,3
          pasiva 38662,1 39581,1 45697 40452,6
4.3-Půjčky 174,9 665,8 -235 -4114,8
          aktiva 15946,7 15980,4 15557,9 15986
          pasiva 15771,9 15314,6 15792,9 20100,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 206,6 309,4 552,7 606,8
          aktiva 1552,3 1748,7 1941,6 1876,7
          pasiva 1345,7 1439,3 1388,9 1269,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2377,1 2672,1 3005,7 2139
          aktiva 12285,3 12090,9 12141,8 12441
          pasiva 9908,2 9418,8 9136,1 10302
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1290 -1119,8 -1036,5 -909,3
          aktiva 880,2 877,4 855,9 995,8
          pasiva 2170,1 1997,2 1892,4 1905,1
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -942,7 -936,5 -3503,7 -3546,6
5-Rezervní aktiva 139546,2 140536,3 146108,8 153297,6
5.1-Měnové zlato 451,7 472,8 487,3 542,3
5.2-Zvláštní práva čerpání 552,8 549,2 3109,8 3148
5.3-Rezervní pozice u MMF 630,7 651,8 662,9 671,1
5.4-Ostatní rezervní aktiva 137911 138862,5 141848,8 148936,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD