Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

 

v mil. EUR 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí -31551,3 -34891,3 -29729,6 -35379,8
          aktiva 280321,8 281103,3 281293 283684,3
          pasiva 311873,1 315994,6 311022,7 319064,1
1-Přímé investice -105371,5 -111627,5 -110276,2 -117310
          aktiva 63300,6 63926,9 65112,9 63570,8
          pasiva 168672,2 175554,5 175389 180880,8
1.1-Akcie a ostatní účasti -93383,1 -97481,1 -97381,2 -103012,5
          aktiva 37760,6 39972,2 40691,9 38495,8
          pasiva 131143,6 137453,3 138073,1 141508,3
1.1.1-V podnicích přímé investice -93383,1 -97481,1 -97381,2 -103012,5
          aktiva 37760,6 39972,2 40691,9 38495,8
          pasiva 131143,6 137453,3 138073,1 141508,3
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -11988,5 -14146,4 -12894,9 -14297,5
          aktiva 25540,1 23954,7 24421 25075,1
          pasiva 37528,6 38101,2 37315,9 39372,5
1.2.1-V podnicích přímé investice -18837,1 -19608,1 -19374,4 -20089,2
          aktiva 4844,1 5132,2 5120,7 5885,9
          pasiva 23681,1 24740,3 24495,1 25975,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 7784,3 6446,2 6547 7542,9
          aktiva 9827 8472,6 8477,9 9472,9
          pasiva 2042,7 2026,4 1930,8 1930
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -935,7 -984,6 -67,6 -1751,2
          aktiva 10869 10349,8 10822,4 9716,2
          pasiva 11804,7 11334,5 10890 11467,4
2-Portfoliové investice -30964,4 -33025,6 -30121,6 -35446,8
          aktiva 25562,9 28004,9 28680,1 31263,7
          pasiva 56527,3 61030,5 58801,7 66710,5
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 8768,3 10331,8 11318,3 11931,6
          aktiva 13717,4 15823,4 16318,2 18270,5
          pasiva 4949 5491,6 4999,9 6338,9
2.2-Dluhové cenné papíry -39732,7 -43357,4 -41439,9 -47378,4
          aktiva 11845,6 12181,5 12361,9 12993,2
          pasiva 51578,3 55538,9 53801,8 60371,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -1060,6 -558,2 -1058,1 -789,4
          aktiva 10213,9 8001,5 6210,4 5779,5
          pasiva 11274,5 8559,7 7268,6 6568,9
4-Ostatní investice -26436,6 -24890,6 -22692,2 -17205,6
          aktiva 48962,5 45959,3 46871,2 47698,2
          pasiva 75399,1 70849,9 69563,4 64903,8
4.1-Ostatní účasti 801,2 885,4 884,6 881,4
          aktiva 801,2 885,4 884,6 881,4
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -29922,4 -29619,1 -27469,7 -24046,1
          aktiva 20018,2 17552,9 17961,5 16961,7
          pasiva 49940,6 47172 45431,1 41007,8
4.3-Půjčky 3018,7 3446,7 3312,2 5201,1
          aktiva 16157,4 16089,3 15603,9 16433,1
          pasiva 13138,7 12642,6 12291,8 11232
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 338,2 289,6 255,4 291,6
          aktiva 1429,4 1441,5 1450,6 1457,1
          pasiva 1091,2 1151,9 1195,2 1165,6
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 1386,6 1781,9 2285,7 2436,9
          aktiva 9791 8812,2 10081,7 11249,7
          pasiva 8404,4 7030,2 7796 8812,8
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1082,9 -713,8 -1022,7 -1054,7
          aktiva 765,3 1178 888,9 715,3
          pasiva 1848,1 1891,8 1911,5 1770
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -976,1 -961,3 -937,7 -915,7
5-Rezervní aktiva 132281,9 135210,6 134418,4 135372
5.1-Měnové zlato 368,8 458,7 459 466,6
5.2-Zvláštní práva čerpání 572,3 563,7 549,9 537
5.3-Rezervní pozice u MMF 515,4 581,6 567,3 612,7
5.4-Ostatní rezervní aktiva 130825,3 133606,6 132842,3 133755,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD