Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019

 

v mil. USD 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí -50140,9 -52535,9 -46449,3 -51575,7
          aktiva 302286,5 311572,6 302137 312139,6
          pasiva 352427,4 364108,5 348586,3 363715,3
1-Přímé investice -120559,9 -125840,4 -119194,6 -125317,8
          aktiva 68438,2 70972,4 69734,1 73075,1
          pasiva 188998 196812,8 188928,7 198392,9
1.1-Akcie a ostatní účasti -108506 -113379 -107506,6 -112741,6
          aktiva 38894,4 40554 40191 42926
          pasiva 147400,4 153933 147697,5 155667,6
1.1.1-V podnicích přímé investice -108495,2 -113367,8 -107496 -112730,5
          aktiva 38894,4 40554 40191 42926
          pasiva 147389,6 153921,7 147686,9 155656,5
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky -10,8 -11,2 -10,6 -11,1
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 10,8 11,2 10,6 11,1
1.2-Dluhové nástroje -12053,9 -12461,4 -11688 -12576,2
          aktiva 29543,7 30418,5 29543,2 30149
          pasiva 41597,6 42879,8 41231,2 42725,2
1.2.1-V podnicích přímé investice -21497,5 -21729,2 -20853,2 -21926,3
          aktiva 4899 5609 5170,2 4975,7
          pasiva 26396,5 27338,1 26023,4 26902,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10401,1 9988,9 8873,5 10104,9
          aktiva 12839 12539,6 11600,8 12242,9
          pasiva 2437,9 2550,7 2727,3 2138
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -957,5 -721,1 291,6 -754,9
          aktiva 11805,7 12269,9 12772,1 12930,4
          pasiva 12763,3 12991 12480,5 13685,2
2-Portfoliové investice -37439,9 -40184,9 -37433,6 -36853,5
          aktiva 33012,8 33702,2 31493,3 32450,1
          pasiva 70452,7 73887,1 68926,9 69303,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 9549,3 9706,9 9447,4 9526,6
          aktiva 18243,8 18735,3 17309,1 18066,5
          pasiva 8694,5 9028,4 7861,7 8539,9
2.2-Dluhové cenné papíry -46989,2 -49891,8 -46881 -46380,1
          aktiva 14769 14966,9 14184,2 14383,5
          pasiva 61758,2 64858,7 61065,2 60763,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -49,4 -204,8 -264,6 30,7
          aktiva 5065,4 6018,6 5192,5 5766
          pasiva 5114,8 6223,3 5457,1 5735,3
4-Ostatní investice -35130,7 -32973,9 -33347,6 -39290,2
          aktiva 52731,2 54211,3 51926 50993,4
          pasiva 87861,9 87185,2 85273,6 90283,6
4.1-Ostatní účasti 830,2 837,5 864,3 892
          aktiva 830,2 837,5 864,3 892
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -39600,8 -37813 -37776,6 -41086,2
          aktiva 18869,7 19017,3 18032,1 17999,7
          pasiva 58470,5 56830,3 55808,7 59086
4.3-Půjčky 3033,3 2893,1 3221,5 1959,5
          aktiva 18481 18602,2 18447,2 17923,5
          pasiva 15447,7 15709,2 15225,7 15964
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 524,9 502,4 464,4 452,2
          aktiva 1695,6 1737,7 1668,5 1605,6
          pasiva 1170,7 1235,3 1204,1 1153,4
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2462 2870 2074,1 715
          aktiva 11989,8 13097,6 11958,8 11652,7
          pasiva 9527,8 10227,6 9884,7 10937,6
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1297,2 -1179,3 -1130,9 -1143,7
          aktiva 864,9 918,9 955 920
          pasiva 2162,1 2098,2 2085,9 2063,7
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -1083 -1084,6 -1064,4 -1078,9
5-Rezervní aktiva 143038,9 146668,1 143791,1 149855,1
5.1-Měnové zlato 343,2 371,4 381,5 390,8
5.2-Zvláštní práva čerpání 634,2 635,3 623,7 632,4
5.3-Rezervní pozice u MMF 520,6 579 595,5 593
5.4-Ostatní rezervní aktiva 141541 145082,4 142190,3 148238,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD