Investiční pozice v EUR - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019v mil. EUR 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí -44501 -45380,4 -43022,3 -45121,7
          aktiva 270842,5 276648,4 279251,6 276701,7
          pasiva 315343,5 322028,7 322273,9 321823,4
1-Přímé investice -107190,2 -110395,5 -110989,5 -112347,5
          aktiva 62663,1 65190,6 65826,3 63417,2
          pasiva 169853,3 175586,1 176815,8 175764,7
1.1-Akcie a ostatní účasti -96288,9 -98729 -98796,2 -98000
          aktiva 35711,1 37851,5 38836 38574,6
          pasiva 132000 136580,5 137632,2 136574,7
1.1.1-V podnicích přímé investice -96281,7 -98724,1 -98793,8 -98000
          aktiva 35711,1 37851,5 38836 38574,6
          pasiva 131992,8 136575,6 137629,8 136574,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky -7,2 -4,9 -2,4 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 7,2 4,9 2,4 0
1.2-Dluhové nástroje -10901,3 -11666,4 -12193,3 -14347,5
          aktiva 26952 27339,2 26990,2 24842,6
          pasiva 37853,3 39005,6 39183,5 39190,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -19241,3 -19239,3 -19344,1 -20228,8
          aktiva 4591,1 5230,8 4995,2 4215,2
          pasiva 23832,4 24470 24339,3 24444
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9180,7 8539,7 7891,3 7588,6
          aktiva 11437,5 10888,2 10256,4 9781,2
          pasiva 2256,8 2348,5 2365,1 2192,6
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -840,7 -966,9 -740,5 -1707,3
          aktiva 10923,4 11220,2 11738,7 10846,1
          pasiva 11764,1 12187,1 12479,1 12553,4
2-Portfoliové investice -33330,2 -35317,6 -34376,8 -32297,2
          aktiva 29389,1 29620,1 28921,6 29399,6
          pasiva 62719,3 64937,6 63298,4 61696,8
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 8501,1 8531,1 8676 8992,3
          aktiva 16241,3 16466 15895,7 16594,8
          pasiva 7740,1 7934,9 7219,7 7602,6
2.2-Dluhové cenné papíry -41831,3 -43848,7 -43052,8 -41289,5
          aktiva 13147,8 13154,1 13025,9 12804,8
          pasiva 54979,1 57002,8 56078,7 54094,3
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -44 -180 -243 30,2
          aktiva 4509,4 5289,6 4768,5 5132,5
          pasiva 4553,4 5469,5 5011,5 5102,3
4-Ostatní investice -31274,5 -28390,5 -29462,4 -33914,2
          aktiva 46943 47645 47685,8 45345,3
          pasiva 78217,5 76035,5 77148,2 79259,5
4.1-Ostatní účasti 739,1 736,1 793,7 794,1
          aktiva 739,1 736,1 793,7 794,1
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -35253,9 -33232,9 -34691,9 -36660,8
          aktiva 16798,4 16713,9 16559,6 16009,1
          pasiva 52052,4 49946,8 51251,5 52669,9
4.3-Půjčky 2700,3 3132,2 4120,5 2896,6
          aktiva 16452,4 16349,1 16940,8 15919,9
          pasiva 13752 13216,9 12820,3 13023,4
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 467,2 441,6 426,5 402,5
          aktiva 1509,5 1527,3 1532,3 1429,3
          pasiva 1042,2 1085,7 1105,8 1026,8
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2191,7 2522,4 1904,8 636,5
          aktiva 10673,7 11511,1 10982,3 10373,7
          pasiva 8482 8988,7 9077,6 9737,2
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1154,8 -1036,5 -1038,6 -1022,7
          aktiva 770 807,6 877 819,2
          pasiva 1924,8 1844,1 1915,6 1841,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -964,1 -953,2 -977,5 -960,5
5-Rezervní aktiva 127337,9 128903,1 132049,4 133407
5.1-Měnové zlato 305,5 326,4 350,4 347,9
5.2-Zvláštní práva čerpání 564,6 558,3 572,7 563
5.3-Rezervní pozice u MMF 463,4 508,9 546,9 527,9
5.4-Ostatní rezervní aktiva 126004,4 127509,5 130579,4 131968,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD