Seznam PF – vysvětlivky

RIAD_CODE – jedinečný identifikační kód subjektu v rámci EU (skládá se z kódu země, ve které je subjekt rezidentem a identifikačního kódu subjektu používaného ČNB),

ZEMĚ – kód země, ve které je subjekt rezidentem,

ID – identifikační kód subjektu používaný ČNB,

ID_RES – identifikační kód subjektu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

LEI – jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený subjektu,

NÁZEV – název subjektu,

ULICE_ MĚSTO_ PSČ – adresa subjektu včetně poštovního směrovacího čísla,

KATEGORIE – kategorie zařazení penzijního fondu dle typu penzijního plánu ve statutu (příspěvkově definovaný/dávkově definovaný),

REPORT – informace o tom, zda subjekt podléhá plnému vykazování nebo mu je poskytnuta úleva (ANO - subjekt podléhá plnému vykazování, NE - subjektu je poskytnuta úleva),

OBHOSPODAŘOVATEL – registrované jméno penzijní společnosti, jež obhospodařuje penzijní fond.