Legislativní rámec dohledové statistiky družstevních záložen

Družstevní záložny předkládají výkazy, hlášení a další informace podle:

 • vyhlášky č. 426/2013 Sb. (pdf, 130 kB) (úplné znění k 1. červnu 2020 – pracovní pomůcka)
  • vyhláška č. 426/2013 Sb. (pdf, 648 kB), o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
  • vyhláška č. 310/2014 Sb. (pdf, 445 kB), kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance.
  • vyhláška č. 301/2015 Sb. (pdf, 327 kB), kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016
  • vyhláška č. 326/2019 Sb. (pdf, 65 kB), kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.
 • prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (externí odkaz) ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/429 (externí odkaz) ze dne 14. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1627 (externí odkaz) ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2114 (externí odkaz) ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1443 (externí odkaz) ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1702 (externí odkaz) ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/428 (externí odkaz) ze dne 23. března 2016, kterým se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity
   • oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/313 (externí odkaz) ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1278 (externí odkaz) ze dne 9. července 2015, kterým se, pokud jde o pokyny, šablony a definice, mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu
  • nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu ECB/2015/13 (externí odkaz)
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/227 (externí odkaz) ze dne 9. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/79 (externí odkaz) ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 27. dubna 2020 (pdf, 845 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a vyhlášky o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2020 (pdf, 260 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389