Zrušené účty

Datová oblast CEU10_21

Popis

Datová oblast obsahuje přehled účtů, které byly zrušeny za reportované období, resp. jejich stav na konci reportovaného období. Pokud by byl účet v průběhu jednoho dne zrušen a znovu založen, nebude se reportovat. Naopak pokud by byl zrušen, znovu založen a znovu zrušen, je nutné ho v tomto přehledu vykázat. Výkaz se týká všech účtů ve stejném rozsahu, jako v datové oblasti CEU10_11 (Změny v okruhu účtů) a také za stejné časové období. Záznam v datové oblasti CEU10_21 nenahrazuje žádné záznamy v oblasti CEU10_11, to znamená, že se při/před zrušením účtů (v datové oblasti CEU10_21) musí vykázat zrušení všech do té doby aktivních majitelů a disponentů daných účtů (v datové oblasti CEU10_11). V případě chybného vykázání uzavření účtu, nelze tyto záznamy stornovat. V následujícím výkazu je v takovém případě nutné znovu účty otevřít pomocí záznamů v datové oblasti CEU10_11.

Struktura a popis datové věty CEU10_21

Kód pole SDAT Sloupec v datové větě Název pole datové věty Popis pole datové věty
I0003 1. Jednoznačná identifikace záznamu Jednoznačná identifikace záznamu na 40 znaků. V rámci této identifikace je umožněna kombinace číslic 0-9 , malých písmen a-z bez diakritiky a velkých písmen A-Z bez diakritiky. Z ostatních znaků je povoleno použít znaky  '/' a '-'.
Strukturu identifikace si volí každý vykazující subjekt tak, aby splnila výše uvedené podmínky.
P0274 2. Předčíslí účtu Vykazuje se první část identifikátoru účtu klienta (předčíslí čísla účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku s tím, že pro účely CEÚ je nezbytné uvést právě 6 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu  zleva nuly. V případě, že předčíslí neexistuje, uvede se "000000".
P0273 3. Číslo účtu Vykazuje se druhá část identifikátoru účtu klienta (číslo účtu) podle § 5 vyhlášky č. 169/2011, o stanovení pravidel pro tvorbu čísla účtu v platebním styku s tím, že pro účely CEÚ je nezbytné uvést právě 10 číselných znaků. Obsahuje-li znaků méně, doplní se do požadovaného počtu zleva nuly. Neuvádí se kód banky podle Číselníku kódů platebního styku v České republice.
CEU0028 4. IBAN Uvede se IBAN účtu, bylo-li přiděleno.
CEU0027 5. Datum zrušení účtu Uvede se datum zrušení účtu ve tvaru DD.MM.YYYY.