Jedinečné označení chráněného účtu vedeného v ČNB

V souladu s ustanovením § 304c odst. 1 občanského soudního řádu Česká národní banka sděluje, že chráněné účty, které vede pro dlužníky (spotřebitele), označuje tímto jedinečným způsobem:

V čísle chráněného účtu v národním formátu obsahuje druhá část identifikátoru účtu na 5. pozici zprava vždy číslici 4 a zároveň na 10. pozici zprava číslici 3 nebo 4.

Příklad označení chráněného účtu

účet číslo: 000000-3234547890/0710
účet číslo: 000000-4234547890/0710