Informace o SEPA úhradách a novém formátu pro datové soubory s příkazy (XML)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012 (pdf, 894 kB), kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (dále jen „Nařízení“) vznikla klientům českých bank s platností od 31. 10. 2016 povinnost dodržovat podmínky popsané v čl. 5, bod 1(d) tohoto Nařízení.

Nařízení má reálný dopad pouze na klienty, kteří předávají příkazy k platbám v eurech do zemí SEPA (do států Evropské unie, tj. i v rámci České republiky, a dále do Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Monaka, San Marina a dalších území) v externích dávkách (tj. v datových souborech s příkazy). Takovéto příkazy je třeba předávat v externích dávkáchve formátu XML dle normy ISO 20022 (podrobnosti jsou uvedeny v příloze Nařízení).

Dosavadní příkaz k euroúhradě byl nahrazen novým příkazem k SEPA úhradě. Pro příkaz k SEPA úhradě předávaný v externí dávce je klientům k dispozici nový formát FSE, který je podrobně popsán v Příloze č. 2 Podmínek pro ABO-K. Na webu ČNB je dále klientům k dispozici XSD definice a příklad nového příkazu k SEPA úhradě ve formátu FSE.

Možnost pořizovat příkazy k eurovým platbám ručně do ABO-K nebo předávat na papírovém příkazu zůstala zachována. Došlo pouze k přejmenování příkazu k euroúhradě na příkaz k SEPA úhradě, přičemž na příkazu k SEPA úhradě přibylo navíc nové nepovinné pole „Reference plátce“.

Případné dotazy a připomínky je možno zaslat na adresu abok@cnb.cz.