Vzor zadání čísla účtu do kalkulátoru

Číslo účtu v domácím formátu se skládá ze dvou částí, oddělených pomlčkou, přičemž první část je nepovinná.

Číslo účtu v domácím formátu sestávající ze dvou částí: 19-123457/0710

iban_obr_1

Číslo účtu v domácím formátu bez první části: 123457/0710

iban_obr_2

Číslo účtu ve formátu IBAN se doplní po zmáčknutí tlačítka IBAN.

iban_obr_3

Číslo účtu ve formátu IBAN je CZ49 0710 0000 0000 0012 3457.

Ověření správnosti čísla účtu ve formátu IBAN a přepočet na domácí formát

iban_obr_4

Ověření správnosti se provede po zmáčknutí tlačítka TEST. Je-li číslo formálně správné, zobrazí se v kalkulátoru i číslo účtu v domácím formátu.

iban_obr_5

Kalkulátor se nuluje tlačítkem RESET.

Případné dotazy k této problematice je možno zasílat na e-mailovou adresu iban.info@cnb.cz.

Kalkulátor pro Slovenskou republiku naleznete na adrese:
https://www.nbs.sk/sk/platby/vseobecne-informacie/iban/kalkulacka-iban
kalkulátor pro ostatní státy na adrese:
http://www.ibancalculator.com/.