Historie změn Seznamu účastníků systému CERTIS

Před 1. 2. 2012 byl seznam účastníků systému CERTIS veden v rámci „Číselníku účastníků platebního styku v ČR“ verze 147 a předchozí.