Přechod ČNB na Zprávu o měnové politice

Cílování inflace na otevřené komunikaci a transparenci staví, naznačuje Dana Hájková ze sekce měnové v novém rozhovoru, kam ČNB směřuje s novou stěžejní publikací z oblasti měnové politiky. Co získá čtenář?

Audio (mp3, 27 MB)

Obsah dílu:

  • 00:37 Dano, než se dostaneme ke Zprávě o měnové politice, dotkne se tato změna nějakým způsobem i samotné měnové politiky?
  • 01:10 Proč se ČNB vlastně rozhodla nahradit Zprávu o inflaci Zprávou o měnové politice? Jde pouze o změnu názvu, nebo se liší i obsahem?
  • 02:14 Co vedlo sekci měnovou k přechodu ze ZoI na ZoMP a jak dlouho to celé trvalo?
  • 04:31 V čem konkrétně se bude lišit od té původní Zprávy?
  • 07:06 Inspirovala se ČNB u jiných centrálních bank?
  • 08:01 Často tu padá slovo transparence? Proč je právě transparence centrální banky, potažmo zejména její měnové politiky tak důležitá? 
  • 09:59 Jak si měnová politika ČNB stojí v oblasti transparence v mezinárodním srovnání? 
  • 10:46 Dano, můžeš nám vysvětlit, co tento index měří? Na základě čeho dospěl k tomu, že ČNB patří mezi nejtransparentnější centrální banky na světě?
  • 11:55 Dá se tedy říci, že už má ČNB v oblasti transparence měnové politiky tzv. „hotovo“, že už není kam jít?
  • 13:02 Co bys na závěr ve ZoMP doporučila čtenářům? Co by jim nemělo uniknout?

Související odkazy: