Sekce měnová

Král Petr

Ing. Petr Král, ředitel

PhDr. Jakub Matějů, Ph.D., náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor měnové politiky a fiskálních analýz
  Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D., ředitel odboru
 • odbor makroekonomických prognóz
  RNDr. Ing. Karel Musil, MSc., Ph.D., MA, ředitel odboru
 • odbor vnějších ekonomických vztahů
  prof.Ing.et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc., MBA, ředitel odboru
 • odbor ekonomického výzkumu
  Ing. Jan Brůha, Ph.D., ředitel odboru

zajišťuje

 • zpracovávání koncepčních materiálů a návrhů v oblasti měnové politiky, tj. zpracování analýz a dokumentů k měnové strategii ČNB a metodologii cílování inflace
 • věcný obsah komunikace strategických i operativních aspektů měnové politiky ČNB
 • zpracování komplexních analýz a predikcí měnového a ekonomického vývoje včetně Zpráv o měnové politice
 • analýzy transmisního mechanismu měnové politiky, analýzy související s vnějšími aspekty měnové politiky ČNB a s měnovou politikou ECB, analýzy v oblasti veřejných financí a fiskální politiky, strukturální analýzy apod.
 • koordinaci zpracování měnověpolitických materiálů zaměřených na členství České republiky v eurozóně
 • předkládání návrhů na koordinaci měnové politiky s hospodářskou politikou vlády, zpracování stanovisek k materiálům do meziresortních připomínkových řízení a do vlády v případě, že se tyto materiály týkají měnové politiky, veřejných financí, státního rozpočtu a reálné ekonomiky
 • zpracování stanovisek k materiálům ECB a dalších institucí, zaměřeným na ekonomický vývoj v zahraničí
 • návrhy věcného obsahu zákonných úprav v oblasti měnové
 • stanovování priorit a realizace výzkumu ČNB pro podporu měnové politiky včetně koordinace výzkumné činnosti zaměstnanců ČNB a organizace výzkumných seminářů a konferencí

Zpět na hlavní schéma