Sekce statistiky a datové podpory

Petr Staněk

Ing. Petr Staněk, ředitel

Ing. Ivan Matalík, náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor makroekonomických statistik
  doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D., ředitel odboru
 • odbor měnové a finanční statistiky
  Ing. Štěpán Radkovský, Ph.D., ředitel odboru
 • odbor dohledové statistiky
  Ing. Iva Frýdlová, Ph.D., ředitelka odboru
 • odbor zpracování dat
  Ing. Martin Kačer, ředitel odboru

zajišťuje

 • metodiku a sestavování měnových statistik, statistiky platební bilance, statistiky finančních účtů, statistiky platebního styku, statistiky finančních trhů, statistiky cenných papírů, statistiky granulárních dat o úvěrech a dalších statistik v působnosti ČNB v souladu s mezinárodními standardy a předpisy EU
 • metodiku výkaznictví v oblasti dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, obchodníky s cennými papíry, pojišťovnami, penzijními společnostmi a penzijními fondy, investičními společnostmi a investičními fondy, poskytovateli služeb skupinového financování, platebními institucemi a institucemi elektronických peněz
 • sběr dat pro potřeby statistiky a pro potřeby dohledu nad finančním trhem a restrukturalizace
 • návrhy věcného obsahu zákonných úprav v oblasti statistiky a vypracování prováděcích právních předpisů v oblasti statistiky a v oblasti regulace subjektů finančního trhu, týkajících se výkaznictví a informačních systémů provozovaných ČNB
 • spolupráci s ECB a dalšími mezinárodními institucemi v oblasti vývoje statistik, spolupráci s Českým statistickým úřadem a spolupráci se zahraničními institucemi zabývajícími se regulací a dohledem nad finančním trhem
 • publikaci jednotlivých statistik a statistické zpravodajství vůči ECB a mezinárodním organizacím a poskytování souhrnných informací o stavu v jednotlivých sektorech finančního trhu pro evropské orgány dohledu a ESRB
 • věcnou správu a provozování informačních systémů statistiky a informačních systémů dohledu, propojení těchto systémů s informačními systémy orgánů EU a dalších mezinárodních institucí
 • věcnou správu centrálního registru úvěrů a činnosti centrální evidence účtů

Zpět na hlavní schéma