Sekce finanční stability

 

Libor Holub

Ing. Libor Holub, ředitel

odbory

 • odbor makroobezřetnostní politiky
  Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D., náměstkyně ředitele sekce pověřená řízením odboru
 • odbor makroobezřetnostních analýz
  Ing. Miroslav Plašil, Ph.D., ředitel odboru
 • odbor finančního výzkumu
  PhDr. Simona Malovaná, Ph.D., ředitelka odboru

zajišťuje

 • zpracování Zprávy o finanční stabilitě a dalších analýz vývoje v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky
 • zpracování koncepčních materiálů a návrhů týkajících se cíle finanční stability a makroobezřetnostní politiky
 • zpracování souhrnných stanovisek k materiálům a návrhům mezinárodních organizací a institucí v oblastech makroobezřetnostní politiky se zaměřením na detekci, hodnocení a omezování systémového rizika
 • zpracování pravidelných makrozátěžových testů a přípravu podkladů pro jejich veřejnou komunikaci ve spolupráci s odborem komunikace sekce kancelář
 • metodický rozvoj dohledových zátěžových testů a jejich provádění ve spolupráci se sekcí dohledu nad finančním trhem
 • vývoj a ověřování indikátorů finanční stability konstruovaných s cílem předpovídat nárůst a materializaci rizik ve finančním systému
 • analýzy síťové propojenosti, koncentrace, společných expozic a potenciální nákazy ve finančním systému
 • analýzy rizik vznikajících interakcí mezi reálnou ekonomikou, institucionálním prostředím a finančním systémem
 • rozhodování ve správních řízeních o určení sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika a určení instituce, která požadavkům na tuto kapitálovou rezervu podléhá
 • vedení a rozhodování ve správních řízeních o určení globální nebo jiné systémově významné instituce a určení sazeb kapitálových rezerv pro globální nebo jinou systémově významnou instituci
 • přípravu opatření obecné povahy v souvislosti s proticyklickou kapitálovou rezervou, s kapitálovou rezervou ke krytí systémového rizika, s jiným nástrojem týkajícím se makroobezřetnostního nebo systémového rizika
 • koordinace, provádění a prezentace výzkumné činnosti v oblasti finanční stability včetně spolupráce se zahraničními institucemi a experty
 • metodické a analytické činnosti v oblasti zjišťování úvěrových podmínek pro účely finanční stability
 • analytické činnosti v oblasti využívání dat z úvěrových registrů a podobných databází pro účely finanční stability
 • monitoring vývoje na trhu nemovitostí a s ním souvisejících rizik
 • součinnost ČNB s útvary finanční stability v zahraničních centrálních bankách a v ESCB
 • komplexní zpracování agendy ESRB včetně koordinace působení a účasti zástupců ve strukturách ESRB, přípravy podkladových materiálů a přípravu stanovisek pro Generální radu ESRB v rámci korespondenčního postupu schvalování
 • přípravu podkladů pro stanoviska k materiálům v agendě orgánů a institucí EU, ESCB, ECB a jiných mezinárodních organizací a institucí v oblasti finanční stability
 • komunikaci vývoje v oblasti finanční stability vůči relevantním domácím i zahraničním profesním organizacím, analytikům, investorům, zástupcům ratingových agentur apod.
 • spolupráci s MF při výměně informací o vývoji rizik pro finanční stabilitu a vývoji ve finančním sektoru v oblasti finanční stability

Zpět na hlavní schéma