Mimopražské pracoviště České Budějovice

Na mimopražském pracovišti ČNB v Českých Budějovicích jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to odbor provozní České Budějovice sekce peněžní a referát kontroly distribuce finančních produktů České Budějovice odboru kontroly distribuce finančních produktů, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II.

Odbor provozní České Budějovice a referát kontroly sídlí v prostorách budovy ČNB v Českých Budějovicích na adrese:
Lannova třída 1
371 35 České Budějovice

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Odbor provozní České Budějovice sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek, 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek, 7.30 – 14.00

tel.: 387 744 100

zajišťuje

  • správu zásob peněz
  • pokladní operace
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
  • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce finančních produktů České Budějovice odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

  • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, akreditovanými osobami, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky