Mimopražské pracoviště Hradec Králové

Na mimopražském pracovišti Hradec Králové jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Hradec Králové sekce peněžní, referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, referát Hradec Králové odboru regionální podpory a referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní.

Pobočka Hradec Králové a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Hradci Králové na adrese:

Hořická ulice 1652
502 00 Hradec Králové

Tel.: 495 711 111

Doručovací adresa:

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Hradec Králové sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, akreditovanými osobami, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát Hradec Králové odboru regionální podpory

zajišťuje

 • facility management v rámci budov ČNB v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem

Referát bankovní policie Hradec Králové odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení

zajišťuje zejména 

 • ochranu osob a majetku, fyzickou ostrahu budovy ČNB, kontrolu vstupů a pohybu osob a vjezdu a pohybu vozidel
 • realizaci opatření při mimořádných událostech a součinnost s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem ČR
 • součinnost při správě a evidenci razítek, pečetidel a klíčového hospodářství budovy ČNB Hradec Králové