Mimopražské pracoviště Hradec Králové

Na mimopražském pracovišti Hradec Králové jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Hradec Králové sekce peněžní, referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly Hradec Králové odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, a referát Hradec Králové odboru regionální podpory sekce správní.

Pobočka Hradec Králové a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Hradci Králové na adrese:

Hořická ulice 1652
502 00 Hradec Králové

Tel.: 495 711 111
Fax: 495 711 107

Doručovací adresa:

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Hradec Králové sekce peněžní

pokladní hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí – pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

provozní a úřední hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí – pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, akreditovanými osobami, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát Hradec Králové odboru regionální podpory sekce správní

zajišťuje

 • facility management v rámci budov ČNB v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem