Přímý přenos z diskusního fóra ČNB

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Přímý přenos skončil.
Záznam bude po zpracování dostupný v sekci Audio, video.

Diskusní fórum ČNB 2023

Program

8.30 – 9.00 Prezence a ranní káva
9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo děkana FaME UTB Davida Tučka
9.10 – 9.45 Projev guvernéra Aleše Michla na téma Inflace: Cesta k cíli III včetně diskuse
 9.45 – 10.45

Panel I: Měnová politika a návrat k normálu, úvodní prezentace člena bankovní rady ČNB Jana Kubíčka

Diskutující:
Jan Kubíček, člen bankovní rady ČNB
Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom České spořitelny
Stanislav Martinec, majitel a jednatel společnosti KOMA Modular

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu
11.15 – 12.30

Panel II: Příběh českého bankovnictví, úvodní prezentace viceguvernéra ČNB Jana Fraita

Diskutující:
Jan Frait, viceguvernér ČNB
Pavel Kysilka, ekonom, bývalý pověřený guvernér ČNB
Martin Mikeska, odborný asistent Ústavu ekonomie FaME UTB