V cenách potravin rozhodně není drama

Výběr z vystoupení viceguvernéra M. Hampla na 161. Žofínském fóru

Lednová a dnešní únorová inflace cen potravin potvrzuje to, co jsme se snažili říci od listopadu a nebyli jsme příliš vyslyšeni, a sice, že dopad našeho opatření do celkového vývoje inflace a koneckonců i do cen potravin bude spíše zanedbatelný. V cenách potravin se pravidelně projevuje sezonnost. Když odečteme vlivy změn daní a sezonnosti, tak zjistíme, že to, co se odehrává teď v cenách potravin, rozhodně není nějaké drama. Není to nic, co by vybočovalo z vývoje v předchozích letech.

V porovnání s jinými ekonomikami se například vývoj cen mléčných výrobků u nás podobá vývoji v Německu nebo v Rakousku. Pokud je dnes někdo naprosto zdrcen z toho, jak se vyvíjí ceny mlékárenských výrobků, tak určitě zaznamenává podobný vývoj i v relevantním okolí.

Jsem překvapen, že nepřichází pozitivní reakce ze strany zemědělské prvovýroby směrem k opatření ČNB. Co jiného je toto opatření než cenové zvýhodnění ať už těch, kteří exportují, nebo těch, kteří soutěží se zahraničními výrobky na domácím trhu?

Za všechny oblasti zemědělství podporované z rozpočtu EU dojde ke zvýšení alokovaných korunových příjmů o více jak 1,4 mld. Kč (při předpokladu stability kurzu na 27 Kč/EUR a oproti kurzu 25,8 Kč/EUR, který by navíc bez zásahu ČNB nepřetrval).
Největší část přitom tvoří přímé platby na zemědělskou plochu, kde se korunové finanční prostředky vlivem slabšího kurzu zvyšují téměř o 1,1 mld. Kč
Slabší kurz navíc podporuje cenovou konkurenceschopnost českých zemědělců na zahraničním i domácím trhu.