Propad tržeb v maloobchodě nenastal

Další sada pozitivních čísel z dnešního pátku přináší mj. vyvrácení posledního ze čtyř mýtů, které bylo možné slyšet od kritiků našeho listopadového kroku. Tyto mýty byly:

1. Nehrozí pokles cen, neboť ČNB není schopna předvídat vývoj inflace.

2. Dojde k masivnímu nárůstu cen.

3. Krok ČNB naruší křehké oživení.

4. Zvýšené nákupy v listopadu budou kompenzovány poklesy maloobchodních obratů v dalších měsících.

Dnes už vidíme, že bez impulsu daného využitím kurzu pro měnovou politiku by ekonomika zažila minimálně roční deflační epizodu, zcela zbytečnou v období rekordní nezaměstnanosti a nedostatečné poptávky. Masivní nárůst cen se nekoná, spotřebitelské ceny rostou historicky mimořádně pomalými tempy a oživení dokonce mírně překvapuje i nás, kteří jsme byli v předpovědi tempa růstu české ekonomiky asi nejoptimističtější. Pozitivní důsledky tohoto kroku samozřejmě nejvíce pociťují výrobci, zvláště ti exportně zaměření, ale postupně se začnou přelévat i do dalších okruhů české ekonomiky. Naše únorová prognóza vyznívá velmi konzervativně ohledně vyhlídek spotřebitelských výdajů v prvním čtvrtletí letošního roku a i za celý letošní rok předpokládá jen mírný růst. Údaje o maloobchodu nicméně ukazují, že po listopadové vlně nákupů rostly maloobchodní tržby v reálném vyjádření při porovnání se stejným měsícem předešlého roku i v prosinci a lednu, a žádný propad tržeb kompenzující listopadovou vlnu nákupů se tedy nekoná.

To ale neznamená, že jsme z problémů venku. Stále se ekonomika nachází v situaci, na kterou bylo listopadové uvolnění měnové politiky evidentně potřebnou odezvou. Nezaměstnanost je blízko historických maxim, mzdový růst v historických minimech, zkrácené pracovní doby nepříjemně univerzálním jevem a nárůsty objednávek ještě zdaleka neeliminují rezervy, které má výrobní sektor v nevyužívání svých stávajících kapacit. Průměrné cenové tlaky v domácí ekonomice jsou minimální (a spíše lehce pod tím, co jsme očekávali). Je tedy evidentní, že kurz budeme stávajícím způsobem využívat pro uvolnění měnové politiky po celý letošní rok – jak uvedla v prohlášení po únorovém měnověpolitickém zasedání bankovní rada, přinejmenším do začátku roku 2015. Ale je dobré zdůraznit, že pokud by bylo potřeba další uvolňování měnové politiky, aniž se dramaticky změnilo naše ekonomické prostředí, je posun časového horizontu ukončení tohoto režimu se stávajícím kurzovým závazkem držet kurz koruny poblíž hladiny 27 Kč za euro dále do příštího roku variantou, která by byla pro takovou situaci vhodnější než změna úrovně kurzového závazku.