Komentář k HDP a cenám potravin

Předběžná čísla HDP vyznívají velmi optimisticky. Tento předběžný ukazatel je ale vždy ošidné komentovat nejen proto, že čísla mohou být podstatně revidována, ale zejména proto, že je nutné do značné míry spekulovat o struktuře HDP, a tedy o důvodech takového výsledku. Proto nebudu předběžný odhad růstu očištěného HDP v posledním loňském čtvrtletí o 0,8 % a mezičtvrtletně o 1,6 % příliš pitvat na jednotlivé složky a jen podotknu, že v celoročním úhrnu by byl HDP v roce 2013 porovnání s rokem 2012 nižší o 1,1 %. Současná prognóza ČNB mezičtvrtletního růstu 0,9 % (přestože byla, jak vyplývá ze šetření Reuters mezi analytiky, nejoptimističtější na trhu) předpokládá v posledním loňském čtvrtletí mezičtvrtletní nižší růst HDP, a tedy v loňském roce pokles HDP mírně výraznější, a to celkem -1,3 %. Ke kladnému výsledku přispělo zejména oživení tvorby fixního kapitálu, když vzrostly investice do dopravních prostředků a strojního vybavení. Naše prognóza očekávala jen pozvolné odeznívání dlouhodobě záporného příspěvku fixních investic k meziročnímu růstu ekonomické aktivity. Do jaké míry byl tento nárůst reakcí na oslabení koruny po listopadové měnové intervenci ČNB, ukážou až další data. Mnohem zajímavější jsou dnes také zveřejněná čísla o šetření průměrných cen potravin. Jde o výsledek, který je sice orientační, ale nepodléhá revizi a měnit se nebude. Tato čísla nám napovídají, co můžeme čekat od inflace v únoru. Meziměsíční nárůst cen potravin je 0,1%, což je zcela v souladu s naší prognózou. Tento údaj ukazuje, že růst cen potravin, který doposud táhl inflaci vzhůru, není nijak závratný a je obdobný či dokonce i nižší než v předchozích dvou letech. Pokud jde o benzín a naftu, tak průměrná cena se za poslední měsíc mezi letošním 3. a 7. týdnem změnila ani ne o desetník. Směrem dolů. To znamená, že pohonné hmoty od ledna do února mírně zlevnily. Ani v únoru se tedy, jak se zdá, nenaplňují obavy ze závratného zdražování potravin, jak se o tom už několik měsíců dočítáme na stránkách některých novin.

Předběžná čísla o HDP - spolu s již známými údaji o inflaci v lednu (roční růst cen v lednu 2014 proti lednu 2013 byl 0,2 %) - a údaje o šetření cen potravin v únoru zcela potvrzují náš předpoklad nástupu ekonomického oživení bez jakýchkoliv známek inflačních tlaků. Dovolím si konstatovat, že na rozdíl od katastrofických scénářů prezentovaných v nedávné minulosti i v seriózních médiích v reálných datech nic nenasvědčuje tomu, že oslabení koruny na základě měnověpolitického rozhodnutí ČNB poškodí ekonomický růst a povede k vysokému růstu cen. Je tomu právě naopak, odvrácením hrozby deflace podporuje intervencemi oslabená koruna neinflační ekonomický růst.

Graf – Meziroční růst cen potravin – výběrové šetření a spotřebitelské ceny (mzr v %)
Meziroční růst cen potravin – výběrové šetření a spotřebitelské ceny (mzr v %)
 Meziroční růst spotřebitelských cen potravin v únoru je aktuální proznóza ČNB.