Karel IV. na našich platidlech – část 4

Na rok 1998 připadalo 650. výročí několika významných aktivit Karla IV. To se stalo příležitostí obměnit české zlaté mince novým tématem Karel IV. Nominální hodnoty 10000, 5000, 2500 a 1000 Kč a technické parametry (průměry 34, 28, 22 a 16 mm, hmotnosti 1, ½, ¼ a 1/10 troyské unce) byly zachovány. Stejně jako sada Koruna česká měly být mince Karel IV. raženy po tři roky, tedy s ročníky 1998, 1999 a 2000. Od posledního ročníku 2000 však nakonec Česká národní banka upustila (nedošlo ani ke zkušební ražbě ani k ryteckým úpravám letopočtů) a náhradou vydala u příležitosti roku 2000 bimetalovou minci v hodnotě 2000 Kč se stříbrným korpusem a zlatou vložkou s raženým hologramem.

Mince Karel IV. mají v každém ročníku mírně odlišnou lícní stranu, neboť v roce 1998 byly vydány jako jubilejní s letopočty 1348 a 1998 a v roce 1999 jen s tímto letopočtem. Motivem jubilejního ročníku bylo 650. výročí založení Nového Města pražského na minci uncové, založení Univerzity Karlovy na minci půluncové, vydání právních dokumentů upravujících poměr českého státu ke Svaté říši římské na minci čtvrtuncové a položení základního kamene hradu Karlštejna na minci desetinové.

Soutěž na výtvarné návrhy mincí Karel IV. byla v mnohém podobná soutěži na karlovské dukáty, konané téměř přesně o dvacet let dříve. Šlo také o omezenou neanonymní soutěž na čtyři mince, i když zákonné (s nominální hodnotou v zákonné peněžní jednotce) namísto obchodních, rovněž se značně rozdílnou velikostí a hmotností, i když ve standardu uncovém namísto dukátového. A ze soutěžních návrhů na zlaté mince byl vybrán také návrh pro pamětní stříbrnou minci. Z dvojí podoby lícních stran vyplýval požadavek na nejméně tři návrhy každé nominální hodnoty, dva líce a jeden rub. Účelem dvou návrhů lícních stran tedy bylo kompoziční řešení dvou nebo jen jednoho letopočtu předem, aby nedošlo k budoucím potížím s výtvarným řešením tohoto požadavku.

Omezenou neanonymní soutěž na umělecké návrhy sady čtyř zlatých mincí Karel IV. vypsala Česká národní banka v listopadu 1996 s uzávěrkou 2. května 1997. K vytvoření soutěžních návrhů bylo vyzváno šest předních výtvarníků, kteří se v předcházejících několika letech úspěšně účastnili soutěží na pamětní mince – Jaroslav Bejvl a akademičtí sochaři Jiří Harcuba, Ladislav Kozák, Vladimír Oppl, Jarmila Truhlíková-Spěváková a Michal Vitanovský.

Soutěže se nakonec zúčastnilo 15 výtvarníků, kteří předložili celkem 120 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy 14. května 1997. V soutěži na minci 1000 Kč získal první cenu a doporučení k realizaci návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, druhá cena nebyla udělena a dvě třetí ceny získaly návrhy akademického sochaře Michala Vitanovského a akademické sochařky Daniely Kartákové. V soutěži na minci 2500 Kč získal první cenu a doporučení k realizaci návrh akademické sochařky Jarmily Truhlíkové-Spěvákové, druhou cenu návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka a třetí cenu návrh Jaroslava Bejvla. V soutěži na minci 5000 Kč získal první cenu a doporučení k realizaci návrh akademického sochaře Michala Vitanovského a druhou cenu návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby. V soutěži na minci 10000 Kč získal první cenu a doporučení k realizaci návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla, druhou cenu návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby a třetí cenu návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka.

Zlaté mince Karel IV.
Zlaté mince Karel IV.

Dominantní portrét Karla IV. nalezneme na hodnotách 1000 a 10000 Kč, zatímco na hodnotách 2500 Kč a 5000 Kč (a také na 10000 Kč) je v miniatuře v podobě pečetí. Podoba Karla IV. byla různým způsobem ztvárněna i na dalších soutěžních návrzích, jejichž systematická dokumentace se však nepořizovala, a proto je k dispozici jen několik ukázek:

Karel IV. ve ztvárnění akademické sochařky Daniely Kartákové, Jaroslava Bejvla a akademických sochařů Ladislava Kozáka, Vladimíra Oppla, Jarmily Truhlíkové-Spěvákové, Michala Vitanovského a Jiřího Harcuby (dva návrhy)
Karel IV. ve ztvárnění akademické sochařky Daniely Kartákové, Jaroslava Bejvla a akademických sochařů Ladislava Kozáka, Vladimíra Oppla, Jarmily Truhlíkové-Spěvákové, Michala Vitanovského a Jiřího Harcuby (dva návrhy)

Zlaté mince Karel IV. rovněž razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou a Česká národní banka je vydala 18. března 1998. Raženy byly ve dvou ročnících, 1998 v běžné i špičkové kvalitě a 1999 pouze ve špičkové kvalitě v následujícím množství:

Výroba zlatých mincí Karel IV.
Hodnota
Množství (ks)
1 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
1998 běžná kvalita 2 200 2 000 2 000 2 000
1998 špičková kvalita 2 210 2 000 2 000 2 000
1999 špičková kvalita 2 000 1 500 1 500 1 300

 Souběžně se zlatými mincemi a stejně jako u půluncové mince k 650. výročí založení Univerzity Karlovy byla dne 18. března 1998 vydána také pamětní stříbrná dvousetkoruna. Na její výtvarný návrh nebyla stejně jako v roce 1978 vypsána samostatná soutěž, ale Komise pro posuzování návrhů na české peníze vybírala vhodný návrh ze soutěže na zlaté mince. Vybrán byl návrh akademické sochařky Majky Wichnerové s tříčtvrtečním portrétem Karla IV. Dvousetkorunu razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou ze stříbrné slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, o průměru 31 mm a hmotnosti 13 g v nákladu 26 600 kusů v běžné a 3 000 kusů ve špičkové kvalitě. Tato dvousetkoruna je dosud platná.

Původní návrh Majky Wichnerové na zlatou minci 5.000 Kč a pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí založení Univerzity Karlovy, vzniklá přepracováním tohoto původního návrhu
Původní návrh Majky Wichnerové na zlatou minci 5.000 Kč a pamětní stříbrná dvousetkoruna k 650. výročí založení Univerzity Karlovy, vzniklá přepracováním tohoto původního návrhu