Data o HDP potvrzují ekonomické oživování bez inflačních tlaků

Dnešní čísla o vývoji HDP v loňském roce jsou dokonce o trochu lepší, než naznačovaly prvotní odhady v minulém měsíci. Očištěný HDP v posledním loňském čtvrtletí rostl meziročně o 1,3 % a mezičtvrtletně o 1,9 %. To v celoročním úhrnu znamená, že v roce 2013 byl porovnání s rokem 2012 nižší o 0,9 %. Ačkoliv únorová prognóza ČNB byla dle šetření agentury Reuters mezi analytiky nejoptimističtější a předpokládala výrazný mezičtvrtletní růst o 0,9%, tak se ve světle těchto čísel vlastně držela konzervativně při zdi.

Ke kladnému výsledku ve čtvrtém čtvrtletí přispělo výrazné oživení hrubé tvorby fixního kapitálu včetně zásob, mírně vyšší spotřeba obyvatelstva (a vyšší spotřeba vlády). Zdá se, že pod dojmem efektu intervencí došlo k částečnému přesunu poptávky z letošního roku do loňska; ekonomičtí agenti přestali jednotně očekávat povánoční pokles cen a zároveň si uvědomili, že inflační cíl je brán centrální bankou vážně. Tím se jejich rozhodovací horizont změnil, vyčkávací pozice ztratila na přitažlivosti. Samotnou hypotézu, jak velký byl přesun jednotlivých složek poptávky do loňského roku, bude možné ověřit až na datech roku 2014.

Přímý důsledek intervencí může být vidět jen v číslech exportu a importu služeb. Tedy té části, kde výrazná část přidané hodnoty je tvořena lidskou prací a lze tam předpokládat přímý efekt. Zatímco ve třetím čtvrtletí roku 2013 vývoz služeb meziročně i mezičtvrtletně ve stálých cenách klesal rychleji než dovoz, ve čtvrtém čtvrtletí se situace obrátila. Meziročně vývoz služeb již klesá pomaleji než dovoz a mezičtvrtletně dovoz služeb relativně prohloubil pokles, zatímco vývoz služeb zaznamenal růst přes 5 %. V tomto segmentu je zachycena turistika do ČR, kde by se měla projevit jak cenová výhoda, tedy vyšší atraktivita ČR a zejména Prahy, tak případně vyšší příjmy z příchozí turistiky v důsledku kurzové změny. Celkově však čistý export přispíval méně, než kolik naše prognóza předpokládala.

Z údajů zatím nelze usuzovat, jak rychlá je samotná transmise uvolněnějších měnových podmínek do reálné ekonomiky. Nicméně současná čísla o HDP spolu se známými údaji o inflaci v lednu (0,2 %) stále potvrzují náš předpoklad nástupu (patrně rychlejšího oproti našim očekáváním) ekonomického oživení bez jakýchkoliv známek inflačních tlaků. Loňské rozhodnutí o použití kurzu jakožto měnového nástroje se tak ve světle těchto dat ukazuje jako správné.

Bilance zahraničního obchodu 3. čtvrtletí 2013:
Čtvrtletní odhad
– stálé ceny

  Q3 2012 = 100 (%)
Y-o-y (%)
Q2 2013 = 100 (%)
Q-o-q (%)
vývoz služeb 91,7 96,2
dovoz služeb 98,3 98,9

Bilance zahraničního obchodu 4. čtvrtletí 2013:
Čtvrtletní odhad – stálé ceny

  Q4 2012 = 100 (%)
Y-o-y (%)
 Q3 2013 = 100 (%)
Q-o-q (%)
vývoz služeb 96,3 105,1
dovoz služeb 94,6 96,3