Složení rozkladové komise České národní banky

v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Předseda rozkladové komise

 • prof. JUDr. Jan Dědič

Tajemnice

 • Mgr. Jitka Straková
 • JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. (předseda senátu I)
 • Mgr. Michal Franěk
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
 • prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 • JUDr. Jakub Fröhlich
 • JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.
 • doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
 • Mgr. David Urbanec
 • Mgr. Veronika Jůvová, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (předseda senátu II)
 • JUDr. Klára Cetlová
 • JUDr. Václav Henych
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 • Mgr. Tomáš Doležil, LL.M.Eur., Ph.D.
 • Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.
 • Mgr. Alena Šebestová
 • Mgr. Jakub Joska
 • JUDr. Ing. Petr Šrámek
 • JUDr. Petr Kasík, Ph.D. (předseda senátu III)
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 • JUDr. Dana Schweigelová, Ph.D.
 • Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D.
 • JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
 • JUDr. Jiří Beran
 • doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 • JUDr. Richard Baček, LL.M., MBA
 • JUDr. Ing. Libor Morávek, Ph.D., LL.M
 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Josef Otčenášek
 • PhDr. Michal Mareš, MBA, CFA
 • prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
 • doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
 • JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Václav Školout
 • Mgr. Věra Ondračková
 • Mgr. Jan Topinka