Složení rozkladové komise České národní banky

Tajemnice rozkladové komise

Mgr. Jitka Straková

Předseda rozkladové komise

prof. JUDr. Jan Dědič


Senát I

JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
(předseda senátu I)
Mgr. Michal Franěk
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Ing. Petr Šrámek
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Jakub Fröhlich
JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Mgr. David Urbanec

Senát II

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
(předseda senátu II)
JUDr. Klára Cetlová
JUDr. Václav Henych
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Mgr. Tomáš Doležil, LL.M.Eur., Ph.D.
Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.
Mgr. Alena Šebestová
Mgr. Jakub Joska

Senát III

JUDr. Petr Kasík, Ph.D.
(předseda senátu III)
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Dana Schweigelová, Ph.D.
Mgr. Jan Topinka
Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Jiří Beran
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Mgr. Richard Baček

Další členové rozkladové komise

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Ing. Josef Otčenášek
PhDr. Michal Mareš, MBA, CFA
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Václav Školout
Mgr. Věra Ondračková