Karina Kubelková – členka bankovní rady ČNB

Karina Kubelková

Karina Kubelková se narodila 24. srpna 1983. Vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, na níž v roce 2015 získala doktorský titul. Následně absolvovala řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních univerzitách, jako např. University of Padova v Itálii, University of Lausanne ve Švýcarsku, University of Amsterdam v Nizozemsku, University of Helsinki ve Finsku, University of Mumbai v Indii nebo Lomonosov Moscow State University v Rusku. Posléze získala titul MBA na Lyonské univerzitě ve Francii. V letech 2010 až 2014 pracovala na pozici ekonomické analytičky na Úřadu vlády ČR a od roku 2014 připravovala ekonomické analýzy pro Kancelář prezidenta republiky. Následně působila jako hlavní analytička Hospodářské komory ČR, kde zastávala i funkci tajemnice Sekce hospodářské politiky. V letech 2018–2022 byla také členkou Výboru pro rozpočtové prognózy a v roce 2022 se zapojila do poradního sboru premiéra Petra Fialy. Začlenila se i do akreditační komise České asociace MBA a vědeckého grémia České bankovní asociace. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na aplikovanou hospodářskou a sociální politiku a makroekonomické prognózování.

Členkou bankovní rady České národní banky je od 1. července 2022.

Veřejná vystoupení

  • Výběr z autorských článků a z rozhovorů poskytnutých médiím
  • Výběr z přednášek a prezentací

Nejnovější výstupy