Karina Kubelková – členka bankovní rady ČNB

Karina Kubelková

Karina Kubelková získala magisterský i doktorský titul v oboru hospodářská politika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde od roku 2009 akademicky působí. Profesní titul MBA má z Université Jean Moulin Lyon III ve Francii. Absolvovala studijní, výzkumné a pedagogické pobyty na prestižních vysokých školách a institutech ve Švýcarsku, Nizozemí, Itálii, Německu, Finsku, Indii, Rusku a v Číně. Je členkou Akreditační komise České asociace MBA škol (CAMBAS). Jako ekonomický analytik působila na Úřadu vlády ČR i v Kanceláři prezidenta republiky. Zabývá se analýzou dat, aplikovanou hospodářskou politikou, makroekonomickým vývojem a prognózami. Mezi lety 2018 až 2022 byla členkou Výboru pro rozpočtové prognózy. Před nástupem do bankovní rady působila jako hlavní analytička a vedoucí oddělení analýz Hospodářské komory ČR a jako poradkyně předsedy vlády ČR Petra Fialy pro ekonomické otázky.

Členkou bankovní rady České národní banky je od 1. července 2022.

Nejnovější výstupy