Eva Zamrazilová – viceguvernérka ČNB

Eva Zamrazilová

Eva Zamrazilová se narodila 8. května 1961 v Praze. Absolvovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, na níž následně vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Pracovala posléze jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V roce 1990 ukončila doktorské studium na Katedře statistiky Národohospodářské fakulty VŠE. V průběhu 90. let spolupracovala na řadě studií, které se zaměřovaly na problematiku transformace české ekonomiky, a absolvovala řadu krátkodobých stáží v zahraničí. V letech 1994–2008 se podílela na makroekonomických analýzách a prognózách Týmu hlavního ekonoma Komerční banky. V roce 2008 se stala členkou bankovní rady ČNB. Po ukončení svého mandátu v roce 2014 nastoupila na pozici hlavní ekonomky České bankovní asociace. V roce 2017 byla jmenována Poslaneckou sněmovnou na návrh vlády do Národní rozpočtové rady jako její předsedkyně. V roce 2022 se zapojila do poradního týmu pro přípravu důchodové reformy ustaveného ministrem práce a sociálních věcí. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce a rozpočtové odpovědnosti. Rovněž přednáší na odborných konferencích.

Členkou bankovní rady ČNB je od 1. července 2022 a od této doby také zastává funkci viceguvernérky ČNB.

Nejnovější výstupy