Českobudějovická banka

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1918 - 1922

Obsah fondu:
zakládací spisy banky, seznamy akcionářů, seznamy společníků, výroční zprávy, bilance, účetní knihy

Rozsah: 1 bm

Českobudějovická banka byla založena významnými českobudějovickými podniky 20.7.1918 jako společnost s r.o. V roce 1921 fúzovala s Hospodářskou úvěrní bankou a v roce 1922 byla vymazána z Obchodního rejstříku.