Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, má Česká národní banka do 15ti dnů od poskytnutí informací na žádost povinnost zveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, které byly poskytnuty v jiné než elektronické podobě, anebo o mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.