Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla odkazem dne 23. 6. 2023 následující informace týkající se vyhledání konkrétního subjektu jako zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, které podléhají dohledu ČNB, jsou veřejně dostupné na webových stránkách ČNB (zde). Na levé straně je třeba z nabídky vybrat Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, dále je třeba z hlavního menu vybrat přímé vyhledání, zadat potvrzovací kód a znovu z hlavního menu vybrat přímé vyhledání. Přímé vyhledávání umožňuje po zadání vybraných identifikačních údajů zjistit, zda je požadovaný subjekt v aktuální databázi regulovaných a registrovaných subjektů. V případě zaškrtnutí políčka hledání zaniklých subjektů je možné vyhledat také subjekty, které již v aktuální databázi nejsou.

ČNB poskytla dne 26. 6. 2023 informaci, že k tomuto datu neuložila žádnou sankci za porušení § 255 zákona o platebním styku.

ČNB poskytla dne 28. 6. 2023 následující informace:

Od roku 1993 byly ČNB vydány následující nominály bankovek:

Hodnota Vzor Poznámka Platnost od Platnost do
20 Kč 1994   20.04.1994 31.08.2008
20 Kč 1996   01.02.1996 31.08.2008
50 Kč 1993   06.10.1993 31.01.2007
50 Kč 1994   21.12.1994 31.03.2011
50 Kč 1997   10.09.1997 31.03.2011
100 Kč 1993   30.06.1993 31.01.2007
100 Kč 1995   21.06.1995 30.06.2022
100 Kč 1997   15.10.1997 30.06.2022
100 Kč 2018   05.09.2018 dosud
100 Kč 2018 s přítiskem 30.01.2019 dosud
100 Kč 2019 pamětní 31.01.2019 dosud
100 Kč 2022 pamětní 30.03.2022 dosud
100 Kč 2026 pamětní v přípravě  
200 Kč 1993   08.02.1993 31.01.2007
200 Kč 1996   14.08.1996 30.06.2022
200 Kč 1998   06.01.1999 30.06.2022
200 Kč 2018   05.09.2018 dosud
500 Kč 1993   21.07.1993 31.01.2007
500 Kč 1995   27.12.1995 30.06.2022
500 Kč 1997   18.03.1998 30.06.2022
500 Kč 2009   01.04.2009 dosud
1 000 Kč 1993   12.05.1993 30.06.2001
1 000 Kč 1996   06.12.1996 30.06.2022
1 000 Kč 2008   01.04.2008 dosud
1 000 Kč 2008 s přítiskem 08.02.2023 dosud
2 000 Kč 1996   01.10.1996 30.06.2022
2 000 Kč 1999   01.12.1999 30.06.2022
2 000 Kč 2007   02.07.2007 dosud
5 000 Kč 1993   15.10.1993 30.06.2001
5 000 Kč 1999   08.09.1999 dosud
5 000 Kč 2009   01.12.2009 dosud
5 000 Kč 2023   v přípravě  

  Od roku 1993 do současnosti byly vyrobeny české bankovky v následujícím množství:

5000 Kč 85 436 000 kusů
2000 Kč 371 009 703 kusů
1000 Kč 763 200 278 kusů
500 Kč 386 278 188 kusů
200 Kč 691 197 538 kusů
100 Kč 740 473 417 kusů
50 Kč 277 885 100 kusů
20 Kč 106 652 000 kusů
Celkem 3 422 132 224 kusů