Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 2. 1. 2023 informace týkající se panevropského osobního penzijního produktu. ČNB žadateli sdělila, že ke dni podání žádosti o informace neobdržela žádnou žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu dle zákona č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů.

ČNB poskytla dne 25. 1. 2023 informace týkající se systému CERTIS. ČNB žadateli sdělila, že v současné době, ale ani v blízké budoucnosti nezamýšlí, že by do systému CERTIS implementovala do pole poznámky pro příjemce platby emotikony. Příloha 1 Pravidel systému CERTIS, která používá standard ASCII, však obsahuje seznam povolených znaků, které lze k účelu vyjadřování emocí využít.

ČNB poskytla dne 31. 1. 2023 žadateli o informace znění § 20 zákona č. 117/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, který se týká zániku oprávnění činnosti vázaného zástupce.