Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 6. 12. 2022 informace ohledně doručených žádostí o udělení licencí a řízení o udělení licencí, která se týkají poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu (PPSMR), vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR), platebních institucí (PI), institucí elektronických peněz (IEP) a správců informací o platebním účtu (SIPÚ) – všechny informace byly požadovány od 1. 1. 2018:

Zahájená řízení/doručené žádosti 2018 2019 2020 2021 2022
PPSMR 31 20 17 7 5
VEPMR 8 8 6 6 1
PI 7 7 10 4 7
IEP 3 2 5 0 0
SIPU 3 2 2 0 0
Celkem 52 39 40 17 13

 

Udělené licence PPSMR VEPMR PI IEP SIPU
2018 7 1 1 0 1
2019 6 2 3 1 1
2020 3 0 2 1 1
2021 1 0 4 0 0
2022 0 0 0 1 0

 

Zastavená řízení PPSMR VEPMR PI IEP SIPU
2018 10 0 1 0 0
2019 21 6 0 0 0
2020 15 8 4 2 1
2021 21 3 3 2 0
2022 12 8 6 2 1

   

Zamítnuto PPSMR VEPMR PI IEP SIPU
2018 0 1 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 3 4 1 0 0
2021 2 0 1 0 0
2022 1 2 2 0 1

 

Průměrná lhůta ukončených řízení (v měsících) 2018 2019 2020 2021 2022
PPSMR 9,1 15,8 17,8 18,3 21,2
VEPMR 11 14,5 15,4 16,3 13,1
PI 4 15,7 17,9 25 19,1
IEP 0 15 11 18,3 30,3
SIPU 10 14 17 0 30