Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 5. 8. 2021 na základě žádosti soupis hmotného a nehmotného majetku, se kterým Česká národní banka hospodařila k 30. 6. 2013.

ČNB poskytla dne 16. 8. 2021 informaci, že nedisponuje informacemi ohledně jednotlivých produktů konkrétních klientů u dozorovaných subjektů. Výjimkou je centrální evidence účtů, což je centrální databáze základních informací o účtech, vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty. Účelem této evidence je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů.

ČNB poskytla dne 26. 8. 2021 informaci, že odbor regulace finančního trhu III s číselným označením 565 má aktuálně 12 zaměstnanců.

ČNB poskytla dne 31. 8. 2021  informaci, že k 30. 6. 2013 spravovala: 11 145 580,741 g ryzího zlata, 3 790 382,942 g ryzího stříbra, 148,400 g ryzí platiny.