Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 2. 10. 2020 informaci, že svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje na svých internetových stránkách, pokud jí to jednotlivé sektorové zákony ukládají. Zákon o distribuci pojištění a zajištění jí tuto povinnost ukládá. Dle seznamu pravomocných rozhodnutí zveřejňovaných Českou národní bankou pak vyplývá, že společnosti Centrum Pojištění Cizinců – Foreigners´ Insurance Center s.r.o byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění.

ČNB poskytla dne 9. 10. 2020 informaci, že nemá uzavřeny smlouvy se společnostmi IQS Group s.r.o., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 24279501 a IQ Structures s.r.o., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 09451269. České národní bance není známo, že by tyto společnosti byly poddodavateli jiných dodavatelů, se kterými má Česká národní banka uzavřeny smlouvy.

ČNB poskytla dne 15. 10. 2020 informaci, že  společnost Arca Investments, a.s., IČO 35975041, sídlem Bratislava, Plynárenská 7/A, PSČ 821 09, Slovenská republika (dále jen „Arca Investments“), není povinnou osobou ve smyslu § 3 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPRK“); žádná z povinných osob dle § 3 ZOPRK není součástí skupiny společností v rámci skupiny společnosti Arca Investments; žadateli byl poskytnut seznam povinných osob podle § 3 ZOPRK.

ČNB poskytla dne 16. 10. 2020 informaci, že svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje na svých internetových stránkách, pokud jí to jednotlivé sektorové zákony ukládají. Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, tuto povinnost České národní bance ukládá v ustanovení § 146 a § 159. Dle tohoto seznamu pravomocných rozhodnutí zveřejňovaných Českou národní bankou pak vyplývá, že k datu odeslání tohoto přípisu doposud nebyla uložena sankce za neoprávněné účtování poplatku(ů) a/nebo nákladů a/nebo sankce za předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení svému dlužníkovi.

ČNB poskytla dne 19. 10. 2020 informaci, že správce společnosti Beverstone Fund Management není oprávněn k činnosti v České republice, z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že vedoucí osoba Roland Kaehler, (https://www.offshorealert.com/Search.aspx?Term=Beverstone) byl Kajmanským regulátorem zbaven důvěryhodnosti https://www.cima.ky/upimages/noticedoc/2019-10-29-DecisionNoticeRolandKaehlerCancellation_1572362574.pdf. Další veřejně dostupné informace k uvedeným subjektům lze nalézt na adrese  https://www.nfa.futures.org/news/newsRel.asp?ArticleID=5079.