Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 11. 9. 2019 na základě žádosti informaci, že v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 bylo uskutečněno zaměstnanci České národní banky celkem 31 pracovních cest do Belgického království. Data nástupu jednotlivých pracovních cest do Belgického království jsou následující: 10. 1., 22. 1., 28. 1., 21. 2., 25. 2., 27. 2., 28. 2., 6. 3., 20. 3., 20. 3., 25. 3., 1. 4., 2. 4., 2. 4. , 2. 4., 2. 4., 5. 4., 9. 4., 10.4.,  23.4.,  27.4.,  3.6.,  7. 6., 12. 6., 13. 6., 16. 6., 16. 6., 16.6., 24. 6., 26. 6., 26. 6.

ČNB poskytla dne 11. 9. 2019 na základě žádosti následující informaci: Spojení „obchodování s drahými kovy přes metalová konta“ právní předpisy nepoužívají a nejsou jimi definována. Česká národní banka neprovádí obchody, při kterých dochází k výměně drahého kovu protihodnotou za jiný kov. Obecně platí, že obchodování s komoditami, vč. drahých kovů, nepodléhá působnosti ČNB. Výjimkou je obchodování s deriváty na drahé kovy, které může vyžadovat povolení obchodníka s cennými papíry v závislosti na konkrétní podobě obchodování.

ČNB dne 18. 9. 2019 v souladu s § 6 Informačního zákona odkázala na základě žádosti na znění  zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“), který je dostupný na adrese:

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/zakony/zakon_370_2017.pdf a současně poskytla následující informace:

Ustanovení  § 210 ZPS přiznává právo na zřízení základního platebního účtu (za předpokladu splnění ostatních podmínek zde uvedených) osobě oprávněně pobývající v členském státě. Povinnost zřídit základní platební účet má v souladu s § 217 ZPS poskytovatel, který je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnosti na území ČR prostřednictvím pobočky a vede platební účty spotřebitelům.