Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2009

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla 27.7.2009 na základě žádosti vztahující se k porušení odborné péče ze strany ČSOB v případě investování klientů do islandských cenných papírů v letech 2005 až 2008 následující vyjádření: Odpověď České národní banky ze dne 27.7.2009 (pdf, 734 kB)