Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2010

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 28.7.2010 na základě dvou žádostí se stejným textem žádosti podaných v souladu se zákonem 106 rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/828/2003/2.
    Rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/828/2003/2 (pdf, 4,4 MB)