Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2010

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 9. 8. 2010 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 výzvu Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/828/2003/1 ze dne 4.7.2003.
    Výzva Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/828/2003/1 (pdf, 1,1 MB)