Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2010

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106) poskytla dne 21.10.2010 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 toto vyjádření. Celkový objem veřejných zakázek malého rozsahu byl v minulých třech letech následující: rok 2007 částka 174,5 mil. Kč včetně DPH, rok 2008 částka 178,2 mil. Kč včetně DPH, rok 2009 částka 171,8 mil. Kč včetně DPH.