Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106) poskytla dne 14.4.2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 toto vyjádření: ČNB si způsob prodeje pamětních mincí určuje sama v rámci své obchodní politiky. Současný zvolený způsob prodeje není v rozporu s právními předpisy, jelikož v právním řádu není stanoven závazný postup pro prodej tohoto sběratelského materiálu. Dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona o ČNB mohou být pamětní mince, které jsou jinak součástí oběživa, prodávány za cenu odlišnou od nominální hodnoty. ČNB jako emitent mincí využívá k distribuci pamětních mincí síť obchodních partnerů, s nimiž za tímto účelem uzavírá smlouvy. Přímý prodej pamětních mincí fyzickým osobám byl v uplynulých letech omezován a od 1. ledna 2011 zcela zastaven. Veškeré informace o způsobu prodeje a o smluvních partnerech ČNBjsou veřejně k dispozici na webových stránkách ČNB. Stávající koncepce prodeje byla rozhodnuta bankovní radou ČNB v květnu 2009 a v listopadu 2010.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 11.4.2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 dopis s upozorněním na rizika spojená s investováním na kapitálových trzích. ČNB předmětný dopis v únoru 2007 odeslala starostům a starostkám 6250 měst a obcí.
    Upozornění na rizika spojená s investováním na kapitálových trzích (pdf, 209 kB)
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 5.4. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k veřejné zakázce ČNB "Dodávka serverů platformy x86".
    Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (pdf, 300 kB)